La societat

Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Des de la seva fundació el 13 d’octubre de 1980, quan la política sanitària del país feia de l’atenció a la gent gran una tasca poc atractiva, la “Societat Catalanobalear (ara, Catalana) de Geriatria i Gerontologia” ha significat el nexe d’unió dels professionals d’aquest camp.

Des d'aleshores ha organitzat més de 400 jornades, cursos i col·laboracions amb altres societats científiques.

El Congrés de la Societat és l'esdeveniment de trobada de tots els socis i dels professionals del camp de l'atenció a les persones grans de Catalunya. En aquests anys d'història, han estat seu del nostre congrés moltes de les poblacions catalanes amb recursos específics d'atenció sanitària en Geriatria, encara que, més recentment, la trobada s’hagi concentrat a Barcelona per facilitat d’accés des de tot arreu. Al 2019 hem celebrat el XXV congrés. Tanmateix, la Societat ha co-organitzat en diverses ocasions el "Congreso Nacional de Geriatría" amb la SEGG, així com el Congrés Europeu l’any 2003, i, en 2020 co-organitzarà el congrés europeu de delírium amb la European Delirium Association.

Actualment tenim més de 450 socis, els principals referents de l'atenció a les persones grans del país, tant de la geriatria com de la gerontologia, que són el veritable actiu de la Societat. La Societat està coordinada per la Junta Directiva, que està oberta a qualsevol suggeriment dels socis, i està organitzada en Grups de Treball temàtics, tots molt actius, als quals suggerim que els socis s’adhereixin. Aquesta web és la porta d’entrada de la Societat, i el #GeriBloc, un blog de divulgació d’evidència científica en català i català, que trobeu a la web, la nostra font d’actualització constant al llarg del any.

Tot i la seva trajectòria, la SCGiG continua treballant en la seva missió i renovant els canals de comunicació de les seves investigacions, activitats i opinions, adaptades a les noves realitats i necessitats.

Actualment, les principals línies de treball són:

  • Impulsar la docència, formació i difusió de la Geriatria i la Gerontologia
  • Afavorir la recerca i innovació en Geriatria i Gerontologia
  • Facilitar la relació amb els socis i entre els socis
  • Aprofundir en la visió interdisciplinària de la Geriatria i la Gerontologia
  • Divulgar, compartir, i generar una mirada oberta de la Geriatria i la Gerontologia

Animem a totes i tots els interessats a associar-se i a participar!