Secció de residències i atenció a persones grans amb dependència de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Introducció

El perfil de persones que viuen a les Residències ha patit un canvi significatiu en els darrers anys coincidint amb la posta en marxa de la Llei 39/2006 de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. La seva progressiva implantació, ha comportat un canvi en el perfil de persones ateses, fent necessària una adaptació constant i cada vegada més complicada dels centres Residencials per atendre i donar resposta a les necessitats d’aquestes persones, necessitats, que es deriven no només de l’alta dependència sinó per les malalties cròniques associades que sovint es presenten de forma simultània.

Per donar una bona atenció a aquestes necessitats cal que els equips siguin competents en alguns aspectes claus com ara el maneig de les persones amb demència i l’atenció al fi de vida, tenint en compte que la demència és considerada la primera causa de demanda d’ingrés en un recurs residencial per una banda i que la majoria de les morts que es produeixen anualment a les Residències ho fan el mateix centre, ja sigui per demanda de la pròpia persona o de família en el seu defecte. La formació en la millora de les competències de les infermeres de pràctica avançada en Residències o la millora en les competències de l’equip auxiliar per atendre les situacions més freqüents derivades d’aquesta complexitat sanitària de les persones que viuen en aquests centres, serà clau per el disseny de les activitats formatives del grup de treball.

La secció de Residències, ha de vetllar per donar una atenció integral a les persones en situació de dependència i malaltia avançada en Residències, que estigui integrada en el territori i que promogui l’autonomia de la persona a través de models d’atenció personalitzada.

A nivell més específic, pel que pertany a una societat científica a nivell de país, volem promoure la formació dels professionals que hi treballen, avançant en la millora de les seves competències i fomentar i col·laborar en projectes de recerca en aquests àmbits. Aquestes tasques hauran de ser compatibles, col·laboratives i complementàries respecte a altres entitats que s’ocupen d’aquestes temàtiques.

Aquest grup de treball es vol posicionar com referent en formació, actualització continua i, successivament, recerca, pels professionals i les institucions que treballen al voltant de l’atenció a les persones amb dependència, visquin elles en residencies, centres de dia o en el propi domicili, possiblement d’acord amb les seves pròpies preferències.

Objectius

Vols formar part de la Secció de Residències ?

Les persones interessades en compartir experiències amb d’altres professionals de l’àmbit de l’atenció a la dependència i que tinguin ganes d’implicar-se en el treball d’aquest grup promotor, cal que es posin en contacte amb:

Coordinació del grup: Montse Blasco Rovira (Vocal de Residències de la SCGIG)

Membres del grup

Montse Solé Infermera de geriatria. Delegada Atenció Integrada Catalunya Central_Departament Salut. Coordinadora Projecte Resicovid-19_UVic-UCC
Dr. David Curto Prieto Director Médico, Calidad e Innovación
Ester Crusellas Pubill Infermera especialista en geriatria. Directora de Recursos Humans de Sant Andreu Salut
Montserrat Llopis Directora general d'ACRA
Montse Codinachs Vila Coordinadora À.Habitatge - Osonament
Dolors Fitó Directora Tècnica Residència Sant Andreu de Manresa

Els membres hauran de ser socis de la SCGIG.