Documents d'interès

Riscos, indicacions i aspectes tècnics de la colonoscòpia al pacient d’edat avançada o amb fragilitat
Document de posicionament
Indicacions i avaluació del risc de les exploracions endoscòpiques en persones d'edat avançada o fràgils
Llegir article Document de posicionament Veure annexes
Guia d'Ortogeriatria. Actualització 2021. (Grup de treball d'Ortogeriatria de la SCGiG)
Veure document (català) Veure document (castellà)
Seguiment telemàtic dels malalts fracturats des d´una FLS
Veure document
Consideracions ètiques en relació a la solitud dels pacients derivada de la pandèmia SARS-CoV-2 a nivell hospitalari
Veure document
Manifest per a un debat obert (i urgent) sobre el nou model de l’atenció de llarga durada i residencial a Catalunya
Veure document
Manifiesto por un debate abierto (y urgente) sobre el nuevo modelo de cuidados de larga duración y residencial en Cataluña
Ver documento
Recomanacions per persones amb deteriorament cognitiu durant la pandèmia per COVID-19
Veure document
Consejos para personas con deterioro cognitivo durante la pandemia POR COVID-19
Ver documento
Model d’hospitalització domiciliària integral geriàtrica per a l’atenció de persones d’edat avançada amb fragilitat i complexitat
Veure document
Abordatge terapèutic integral de les persones amb demència
Veure document
Competències avançades de les infermeres en l'àmbit de la geriatria i la gerontologia
Veure document