Grups de treball

Normativa dels Grups de Treball de la SCGiG

Procés de creació de GT de la SCGiG

Funcions dels GT

Deures dels GT