Grup de treball d'oncogeriatria de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

I JORNADA CATALANA D’ONCOGERIATRIA.
Barcelona, 30 de Novembre de 2018.

Programa i presentacions

Introducció

Amb la millora de l’esperança de vida, augmenta la incidència de certes malalties, i amb la millora dels tractaments també s’incrementa la prevalença d’algunes patologies. Entre elles trobem les neoplàsies, de manera que a Europa i Estats Units el 60% dels casos nous de càncer i el 70% de les morts per aquesta causa són en pacients de més de 65 anys.

L’oncogeriatria és una disciplina on convergeixen 3 aspectes clau de la nostra necessitat demogràfica i sanitària: l’envelliment de la població, la major incidèncIa de càncer en el pacient d’edat avançada i la complexitat en el maneig del càncer en el pacient ancià.

És per això que la Oncogeriatria es fa necessària perquè la població cada vegada és més gran, el càncer té una incidència més elevada en ancians i per la complexitat del maneig d’aquests pacients. L’objectiu de l’oncogeriatria és optimitzar l’atenció del pacient gran amb càncer.

La decisió sobre el tractament oncoespecífic que ha de rebre el pacient s’ha de basar en la informació del tumor , així com la valoració de la capacitat física, mental i social del pacient, valoració que requereix una visió multidisciplinar. La funció d’aquest es basa principalment en avaluar si el pacient és potencialment tractable ( ja sigui amb intenció radical o pal.liativa), en funció de l’expectativa de vida i l’estat de salut ( valorat per la Valoració Geriàtrica Integral-VGI). Aquesta avaluació l’hem de plantejar en tota decisió de tractament oncoespecífic, ja segui mèdic o quirúrgic, i de la mateixa forma, la detecció de fragilitat, que en molts casos pot ser limitant a l’hora de plantejar un tractament.

Així, com ja es fa en gairebé totes les especialitats, també en el pacient oncològic hem d’adaptar els tractaments oncoespecífics en funció de l’estat basal del pacient i dels possibles efectes indesitjables que es poden produïr, que són diferents al pacient més jove. D’aquesta manera, haurem de prendre una actitut pro-activa davant la detecció de possibles efectes indesitjables dels tractaments, amb la intenció de previndre’ls i detectar-los precoçment per tal de poder aplicar mesures amb la finalitat d’evitar la davallada funcional, que revertirà negativament en la resposta als tractaments de la malaltia neoplásica.

Objectius

Vols formar-hi part?

Formar part d’un grup de treball ens permet compartir experiències, unificar criteris i homogeneitzar la conducta davant els pacients. Es tracta doncs de sumar esforços, dividir la feina i multiplicar els resultats…

Si esteu interessats en afegir-vos al grup, podeu contactar amb la coordinadora: Cynthia Landa: cinlanda@gmail.com.

Membres del grup

Dra. Cynthia Landa Teran. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (Coordinadora del Grup).
Dra Maria Pi-Figueras. Hospital del Mar Barcelona (Secretaria).
Dra Maite Antonio. Institut Català d’Oncologia.
Dra. Marta Cuadrado Val. Consorci Sanitari Integral Hospitalet.
Sra. Anna Digon Llop. Hospital del Mar Barcelona.
Dra Marcia Iparraguirre. Sant Andreu Salut.Manresa.
Dra Regina Feijoo. Parc Hospitalari Martí I Julià. Girona.
Dr Benito Fontecha. Consorci Sanitari Integral Hospitalet.
Dr. Pep Majó. Parc SAnitari Pere Virgili.
Dra. Eva Martínez. Althaia Manresa.
Dra Mireia Llonch. Consorci Sanitari de Terrassa.
Dra. Laia Navarri Sesé. Consorci Sanitari Integral Hospitalet.
Dra Pilar Rosich. Consorci Hospitalari Parc Taulí de Sabadell.
Dr Emilio Sacanella. Hospital Clínic de Barcelona.
Dra Marina Ugarte. Consorci Sanitari Integral Hospitalet.
Dr Pablo Villace. Hospital Parc Tauli de Sabadell.