Atenció als adults majors en el servei d'urgències: recomanacions clíniques d'experts del grup de treball europeu sobre medicina d'urgències geriàtriq

Geribloc
04/03/2024

L'increment de pacients geriàtrics que acudeixen a urgències planteja reptes en la seva atenció per la manca de coneixement per abordar les seves necessitats específiques, la qual cosa pot resultar en pitjors resultats de salut com una major mortalitat i deteriorament funcional. La fragilitat i la multimorbiditat també augmenten els reingressos i els riscos per aquests pacients.

L'objectiu del grup de treball multidisciplinari integrat per experts de vuit països, entre ells Espanya, va ser desenvolupar recomanacions clíniques en medicina d'Urgències Geriàtriques per a la seva difusió a Europa. Utilitzant un mètode Delphi modificat, es va crear una llista prioritzada de temes relacionats amb aquest camp. Després, el grup de treball format per infermers, geriatres i metges d'urgències va revisar les guies clíniques recents creant recomanacions consensuades que es van plasmar en cartells visualment atractius. Les vuit àrees temàtiques identificades van ser: Avaluació Geriàtrica Integral en el servei d'urgències, estratificació del risc ajustada per edat/fragilitat, deliri i deteriorament cognitiu, revisió de medicació en el servei d'urgències per a persones majors, participació de la família, ambient d'urgències, traumatisme en persones majors, i cures al final de la vida en l'entorn agut.

Els resultats d'aquesta col·laboració entre la Societat Europea de Medicina d'Urgències i la Societat Europea de Medicina Geriàtrica inclouen vuit cartells amb recomanacions clíniques experts sobre els temes més importants en Medicina d'Urgències Geriàtriques, disponibles en línia. Aquestes recomanacions poden ajudar a millorar l'atenció per a pacients majors en el servei d'urgències i estan llestes per a la seva difusió arreu d'Europa.

Comentari: l'atenció a les persones majors en urgències és un camp encara per desenvolupar. Els síndromes geriàtrics, i la presentació atípica de moltes patologies fan que els enfocaments basats en protocols siguin sovint inadequats o insuficients. La càrrega assistencial cada vegada major i la manca de coneixement per abordar moltes de les necessitats d'aquests pacients suposen tot un repte pels pròxims anys. Donar visibilitat a aquest problema difonent coneixement d'una forma visual i senzilla és un brillant començament per potenciar i unificar l'atenció de persones majors en urgències.

  

Bibliografía: 

Lucke JA, Mooijaart SP, Heeren P, et al. Providing care for older adults in the Emergency Department: expert clinical recommendations from the European Task Force on Geriatric Emergency Medicine. Eur Geriatr Med. 2022;13(2):309-317. doi:10.1007/s41999-021-00578-1.

 

Paula Molina González, R2 Geriatria,Parc Sanitari Sant Joan de Deu.