Associació entre les caigudes i el risc de desenvolupar deteriorament cognitiu, síndrome cognitiu-motor o demència.

Geribloc
25/05/2022

La identificació precoç de marcadors clínics de demència ens podia ajudar a identificar persones amb un risc elevat de desenvolupar un estadi pre-demència com son el Deteriorament cognitiu Lleu (DCL) o la síndrome cognitiva-motor (MCR, Motor Cognitive Risk, caracteritzada per una marxa lenta i alteracions cognitives subjectives) o una demència.

L'objectiu d’aquest estudi va ser el de determinar una possible associació longitudinal entre l'antecedent de caigudes (l'any previ o el següent al reclutament) i una disminució global de la cognició i de dominis específics (memòria, funció executiva, fluïdesa verbal, inhibició de resposta , velocitat de processament-atenció); a més d’avaluar el possible risc incrementat de desenvolupar MRC o demència.

L’estudi consta de 522 participants de The Einstein Ageing Study (EAS) sense diagnòstic previ de demència o Malaltia d'Alzheimer. L'edat mitjana observada es de 80,6 (+/-5,3) anys, el 61,5% dels participants eren dones i el 13,4% va presentar dues o més caigudes. En comparació amb les persones sense caigudes, aquelles amb múltiples caigudes van ser dones d'edat avançada amb una velocitat de la marxa lenta; a més d'un major deteriorament de la funció cognitiva global, la memòria episòdica, la fluència verbal, i la velocitat de processament i també presentaven un major risc de desenvolupar MCR, però no demència.

Només un estudi previ va avaluar la possible relació entre les caigudes i el desenvolupament de deteriorament cognitiu. Aquest estudi confirma aquests resultats i troba una associació entre la presència de caigudes (2 o més) i la disminució de funcions cognitives específiques. Aquests resultats suggereixen que la presència de caigudes s'associa al deteriorament cognitiu en aquell moment, i que podria ajudar a identificar aquelles persones amb més risc de desenvolupar deteriorament cognitiu en el futur.

El MRC és un factor predictor d'Alzheimer i demència vascular. Estudis previs relacionen de manera transversal la presència de caigudes amb el MRC. Tot i això, els autors són els primers a analitzar aquesta relació de forma prospectiva, mostrant que les persones amb múltiples caigudes van presentar un major risc de desenvolupar MRC, però no demència. Aquests resultats es recolzen en el nombre reduït de persones que van desenvolupar demència.

CONCLUSIONS:

La presència de caigudes múltiples s’ha associat a una disminució de les funcions cognitives específiques i un major risc de desenvolupar MCR. Per tant, les caigudes podrien ajudar a identificar persones grans amb un risc elevat de desenvolupar algun grau de deteriorament cognitiu, i per axiò es beneficiarien d’una valoració cognitiva completa.

COMENTARI:

La demència és una de les majors causes de pèrdua d'independència en la gent gran. Una identificació precoç de persones amb més risc de desenvolupar demència, ens permetria dissenyar intervencions preventives dirigides. Els resultats d’aquest estudi suggereixen que la incidència de caigudes múltiples podria utilitzar-se per a identificar aquelles persones amb més risc de deteriorament cognitiu i MCR. Tenint en compte que preguntar de manera sistemàtica per la presència de caigudes, no requereix equips sofisticats ni pressupostos addicionals, estem davant d'una eina factible d'incloure a la nostra pràctica clínica habitual.

 

Referència: Jayakody, O., Blumen, H. M., Breslin, M., Ayers, E., Lipton, R. B., Verghese, J., & Callisaya, M. L. (2022). Longitudinal associations between falls and future risk of cognitive decline, the Motoric Cognitive Risk syndrome and dementia: The Einstein Ageing Study. Age and ageing51(3), afac058.

Bryan David Solari Chillcce

Metge resident de primer any de geriatria

Hospital Clínic de Barcelona