Relació entre bloqueig interauricular i deteriorament cognitiu en pacients amb edat igual o superior a 70 anys

Geribloc
09/02/2021

Ha estat publicat recentment un article al The American Journal of Cardiology sobre la relació entre el bloqueig interauricular i el deteriorament cognitiu.Es tracta d’un estudi multicèntric, cas-control (Study CAMBIAD), en el qual es van incloure pacients en ritme sinusal amb edat ≥ 70 anys, sense malaltia cardíaca estructural significativa.

Els casos van ser reclutats de forma consecutiva si complien els següents criteris: 

1) Diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu per mitjà d’un professional expert. 

2) Canvis en funció cognitiva reconeguda per un informador o clínic que conegui al pacient.

3) Mini Mental State Examination (MMSE) entre 20 a 25/30 punts. 

4) Capacitat funcional preservada, amb Global Deterioration Scale and Functional Assessment Staging (GDS/fast) de 3.

5) No evidència de canvis en les funcions socials i laborals. 

Els controls es van definir amb els següents criteris:

1) Funció cognitiva normal avaluada per metges experts.

2) MMSE ≥ 26/30 punts.

Es van classificar els pacients en tres grups:

1) Durada d’ona P normal (<120 ms)

2) Bloqueig interauricular parcial (durada ona P ≥ 120 ms, positiva en derivacions inferiors).

3) Bloqueig interauricular avançat (durada ona P  ≥ 120 ms amb morfologia bifàsica (±) en derivacions inferiors). 

Es van incloure 265 pacients, amb edat mitjana 79,6 anys (65,7%) dones, dels quals 143 casos presentaven deteriorament cognitiu lleu i 122 controls tenien funció cognitiva normal. En comparació amb els controls, els casos presentaven una durada més llarga de l’ona P (116,2 ± 13,8 ms vs 112,5 ± 13,3 ms, p = 0,028), major prevalença de bloqueig interauricular (73 [51,0%] vs 38 [31,1%], p = 0,001) i de bloqueig interauricular avançat (28 [19,6%] vs 10 [8,2%], p = 0,002). El bloqueig interauricular, tant parcial (OR 2,0, 95% IC:1,1-3,9) com avançat (OR 2,8, 95% IC:1,1-6,7), es va associar de forma independent a deteriorament cognitiu lleu. 

Comentari: l’envelliment s’associa amb la fibrosi i l’engrandiment auricular, troballes comuns en el bloqueig interauricular. De fet, el deteriorament cognitiu i la demència comparteixen vies patogèniques comuns amb el bloqueig interauricular i la fibril·lació auricular, inclosa la fibrosi auricular, el dipòsit vascular de beta-amiloide, la inflamació crònica de baix grau i la disfunció en el sistema nerviós autònom.  

REFERÈNCIA: Herrera C, Bruña V, Abizanda P, Díez-Villanueva P, Formiga F, Torres R, Carreras J, Ayala R, Martin-Sánchez FJ, Bayés-Genis A, Elosua R, Bayés-de-Luna A, Martínez-Sellés M; CAMBIAD investigators (Appendix). Relation of Interatrial Block to Cognitive Impairment in Patients ≥ 70 Years of Age (From the CAMBIAD Case-control Study). Am J Cardiol. 2020 Dec 1;136:94-99. doi: 10.1016/j.amjcard.2020.09.008. Epub 2020 Sep 16. PMID: 32946858.

 

Cristina Roqueta

Geriatra del Parc de Salut Mar. Centre Fòrum. Barcelona.

Twitter: @roquetacristina