Estudi Grounded theory sobre la coordinació de l'atenció interdisciplinària basada en l'atenció centrada en la persona.

Geribloc
21/10/2020

Aquest estudi qualitatiu dut a terme a l'Hospital d'Atenció Complexa del Sistema de  Salut de la Commonwealth de Virgínia s'evidencia com  l’atenció  centrada en la persona  en equip i els serveis integrats per als usuaris crònic-complexes són eficaços en el moment de  la consecució dels objectius dels pacients.

La publicació mostra com es va dur a terme un estudi exploratori observacional en un complex d'atenció sanitària urbana. Els codis emergents de transcripció de dades es van basar en la teoria fonamentada ( Grounded Theory) i la triangulació es va establir per identificar els temes clau.

A l'inici de la investigació, es plantegen algunes de les següents preguntes. Com s'organitzen els equips interdisciplinars per abordar de manera integral la complexitat clínica i social? Com es desenvolupa l'atenció sota l'enfocament de la persona, mantenint els objectius?; Com es regulen les reunions de coordinació assistencial per obtenir i facilitar els resultats positius de salut dels pacients?

A l’estudi es va obtenir tres temes que demostren estructures, processos i interaccions que van contribuir a la capacitat de proporcionar atenció centrada en la persona: 1. Estratègies de comunicació basades en equips: lideratge d'equip flexible, conversa objectiva-centrada, i diàleg autoreflexiu. 2. Resolució de problemes interprofessionals: identificació d'estratègies per proporcionar una atenció integral al pacient i l'ús adequat dels serveis d'atenció. 3. Personalitzar la participació del pacient: establir relacions de confiança per millorar l'atenció centrada en la persona. 

Com a  conclusió es va obtenir que a les reunions de coordinació de l’atenció, els membres de l'equip van ser capaços de desenvolupar estratègies, intercanviar idees i reflexionar sobre com cuidar millor els pacients. El lideratge flexible no només dut a terme pels metges va obrir un espai comunicatiu interdisciplinari per fomentar les converses, que van revelar les connexions entre els components físics, socioeconòmics i emocionals de la vida dels pacients i els factors ocults que van soscavar el progrés, mentre que les estratègies proactives van impedir un ràpid deteriorament del pacient i l'ús innecessari dels serveis sanitaris.

L'article que presentem avui mostra la  importància de la inclusió dels pacients y   la participació de les seves famílies en el procés d'atenció tant a nivell d'atenció primària com a nivells més especialitzats que incorporen o treballen amb equips interdisciplinaris.

També s'estableixen com a descripció i punts de partida en l'estudi,  como les interaccions entre els membres de l'equip interdisciplinari  permeten  respostes ràpides i individualitzades a les necessitats complexes dels pacients vulnerables.  

A través de l'article podríem objectivar que es proporciona un full de ruta per a la cobertura i satisfacció de les necessitats d'aquest perfil de pacients basat en l'atenció centrada en la persona i la eficàcia de la cobertura de necessitats d’aquest tipus de pacients mitjançant  la potenciació de la comunicació entre els membres de l'equip, el lideratge i la inclusió de pacients i familiars en la presa de decisions fent-los protagonistes en el procés d'atenció.  

 

Referència:

Brooks, E. M., Winship, J. M., & Kuzel, A. J. (2020). A “Behind-the-Scenes” Look at Interprofessional Care Coordination: How Person-Centered Care in Safety-Net Health System Complex Care Clinics Produce Better Outcomes. International Journal of Integrated Care20(2).

 

Verónica Posa

@veronica_posa

Infermera, Parc Saniatri Pere Virgili