COVID 19, vulnerabilitat social i persones grans. Un trinomi perillós.

Geribloc
07/10/2020

Qui ens havia de dir a principis d’aquest 2020 que al mes de març, de cop i volta, ens veuríem afectats per la COVID-19. Portem uns mesos amb un tsunami d’informació sobre la clínica, maneig farmacològic, tests diagnòstics... Però segurament hi ha aspectes que ens estan passat més desapercebuts i per això no deixen de ser importants, sobretot, si parlem del perfil de població geriàtrica i, a més,  afegim la vulnerabilitat social. En aquest sentit,  m’ha cridat especialment l’atenció un article publicat en les últimes setmanes; per la Dra. Amaia Calderon i col·laboradors a la  revista Ageing Research Reviews (IF:10.6). I es que la pandèmia de la COVID, ha posat de manifest desigualtats que afecten a la nostra societat. Una d’aquestes és la que genera el trinomi que presenten les persones d’edat avançada, amb vulnerabilitat social i infecció per SARS-COV-2.  Els autors proposen 3 factors de vulnerabilitat social en la COVID-19.

1.    En la prevenció del contagi: la falta d’accés al coneixement de la malaltia i els tipus d’habitatges (petits, amb nuclis familiars nombrosos i amb dificultats per a poder fer l’aïllament). 

2.    L’accés als serveis de salut i les comorbiditats: la falta d’universalitat d’alguns sistemes sanitaris, així com, algunes postures discriminatòries davant l’alta demanda de les unitats de cures intensives (on els recursos es prioritzen en termes exclusivament d’edat i no per altres criteris de valoració multidimensional). 

3.    Les diferències en el pronòstic i les conseqüències a llarg termini: les persones grans que viuen en situació de rendes baixes, o manca de suport social tenen tendència a tenir més morbiditat i fragilitat. Això condiciona una disminució de la resiliència davant dels factors estressants.

Aquests conjunt de factors no només estan presents en la comunitat, sinó també al sector residencial, on és sabut, s’ha acarnissat el virus.

Sembla que  la COVID-19 enlloc de ser un gran equalitzador que afecta a tots per igual, ha amplificat   les diferències socials ja existents entre la població més vulnerable.

Finalment, els autors proposen un marc per a futurs estudis que tinguin en compte el trinomi: COVID19, vulnerabilitat social i persones grans.  És un gran camp de recerca per treballar.

Referència: Calderón-Larrañaga, A., Dekhtyar, S., Vetrano, D. L., Bellander, T., & Fratiglioni, L. (2020). COVID-19: risk accumulation among biologically and socially vulnerable older populations. Ageing research reviews, 101149

Podeu trobar l’article OPEN ACCES al següent enllaç: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163720302841?via%3Dihub

 

 

Dani Colprim MD, PhD

Hospital Santa Creu de Jesús-Tortosa

a/e: daniel.colprim@saluttortosa.cat 

Twitter: @dani_colprim