Pre-habilitació quirúrgica, és realment efectiva?

Geribloc
30/10/2019

Amb l’envelliment de la població cada cop son més freqüents els tractaments quirúrgics als pacients fràgils i amb més comorbiditat, el que comporta un major risc quirúrgic i més complicacions posoperatòries. Amb la finalitat de reduir aquets efectes adversos, s’han creat programes de pre-habilitació que consisteixen en l’optimització pre-quirúrgica del pacient a nivell físic, psíquic i nutricional.


En un estudi recent publicat al PLoS ONE al Juny de 2019, T.L. Janssen et al. elaboren un programa de pre-habilitació quirúrgica en pacients majors de 70 anys que son sotmesos a cirurgia major abdominal, carcinoma colorectal (CCR) o bé aneurisma d’aorta abdominal (AAA). Per tal de fer-ho, comparen dos grups, una cohort històrica de pacients i un altre grup al qual sotmeten a una pre-habilitació durant 5 setmanes prèvies a la cirurgia. Com a objectiu principal valoren la incidència de delírium i com a secundaris: temps d’estada hospitalària, tassa de reingrés, complicacions posquirúrgiques, mortalitat intra-hospitalària i a 30 dies...


El programa consisteix en una visita on una infermera recull informació sobre l’estat basal, la presència o no de deteriorament cognitiu, si existeixen dèficits sensorials, la comorbiditat i el nivell nutricional. Un dietista estableix unes pautes de dieta i aporta suplementació en cas necessari. Així mateix un fisioterapeuta realitza una valoració i aporta un pla d’exercicis personalitzats per tal de realitzar a domicili. En cas necessari es realitza una valoració per un geriatra que decideix si el pacient necessita alguna intervenció addicional. Als pacients anèmics se’ls cita per a la administració de ferroteràpia endovenosa.


D’un total de 360 pacients al grup control y 267 al de pre-habilitació, amb una mitjana de 39 dies des de la visita fins a la intervenció quirúrgica, s’observa una disminució de la incidència de delírium post-operatori en quasi un terç al grup experimental amb respecte al control. Tot i així, no es varen poder reduir altres complicacions post-quirúrgiques que tenen a veure amb el tipus de cirurgia ni amb factors intra-operatoris.


En quant a les limitacions de l’estudi destaca que donat el disseny del mateix no va ser possible la randomització, l’assignació al mateix temps i el cec. A més a més es van incloure tant la cirurgia CCR i la d’AAA que son molt diferents i realitzades per equips diferents.


Finalment conclouen que la implementació d’un programa de pre-habilitació quirúrgica senzill va reduir significativament el risc de delírium d’una forma factible i segura, tot i que no es van poder obtenir els mateixos resultats amb altres complicacions greus.

 

Referència: Janssen TL, Steyerberg EW, Langenberg JCM, de Lepper CCHAvH, Wielders D, Seerden TCJ, et al. (2019) Multimodal prehabilitation to reduce the incidence of delirium and other adverse events in elderly patients undergoing elective major abdominal surgery: An uncontrolled before-andafter study. PLoS ONE 14(6): e0218152.

 

https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0218152

 

 

Isabel Arnau-Barrés

Metge adjunt del servei de Geriatria del Parc de Salut Mar