Prevenció Primària de l’Osteoporosi en ancià amb elevada comorbiditat. Tractaríeu farmacològicament el risc de fractura de maluc en els propers 5 any

Geribloc
17/09/2019

En diferents estudis publicats, hi ha prou evidència científica sobre el risc de noves fractures en pacients geriàtrics que han presentat una fractura prèvia per a fragilitat, i de la importància de la seva prevenció secundària davant el risc imminent de fractures posteriors i conceptes com la cascada de fractures ja ens comencen a ser familiars (1,2) .

Així com del cost-efectivitat de les diverses opcions farmacològiques per a la seva prevenció(3,4). Tot i que després els resultats d’adherència farmacològica no donen els resultats esperats (5).

Però tot i que tenim també, molt clar la prevenció primària en dones joves amb diagnòstic per a escales de risc de fractura com l’escala  Frax  i el seu diagnòstic per la  Densitometria Òssia (DMO) vertebral i/o de maluc. Com actuem si aquesta mateixa situació la trobem en octo- o nonagenàries amb polifarmàcia per a elevada comorbilitats associades ?.

Dons en un recent article publicat al juliol de 2019, a la revista  JAMA Internal Medicine, Kristine E. Ensrud ens pot  canviar la idea inicial que tenim en l’actuació en aquest grup poblacional.

 Tot i que sabem que el risc de fractura de maluc és edat dependent, més alt entre les dones 80 anys i més, amb probabilitats que oscil·len entre el 7,1% entre  aquells de 80 a 84 anys fins a un 20,9% entre els 90 anys i majors.

Les pacients de més de 80 anys d'edat amb múltiples comorbiditats o pitjor pronòstic (elevat risc en les escales de mortalitat)  històricament han estat excloses o menys representades  en gairebé tots els assajos clínics.

En l’objectiu d’ avaluar l'associació entre la pacient diagnosticada d’osteoporosis, número de comorbiditats associades  i risc de fractura de maluc entre dones de 80 anys o més. I  que puguin ser considerades candidates a l’inici del tractament farmacològic per prevenir la fractura del maluc és realitza aquest estudi.

Realitza la captació entre els anys 1986-1988, en 4 comunitats nord-americans d’aquelles dones de 65 anys o majors, que voluntàriament van voler participar en l’estudi SOF

( Study of Osteoporosis Fractures ) un total de 9704 dons. Entre els anys 2002-2004, totes aquelles supervivents i sense prevenció de l’osteoporosi farmacològica. Als 16 anys de seguiment, és realitza estudi  de la seva DMO a columna vertebral i/o maluc.  I de elles completen l’estudi  1528 pacients edat mitjana (SD) de 84,1 anys, que és divideixen en dos grups: 761 diagnosticades d’osteoporosis per a DMO  i 767 sense diagnòstic d’osteoporosis per però alt risc de fractura per a Escala de Frax. En un seguiment de 5 anys i valorades les comorbiditats associades amb puntuació per a l’escala (8).

 

% Mortalitat per totes les causes

 

% de Fx de maluc

 

 

Dx  Osteoporosi

Sense OP però elevat risc Fx

Dx  Osteoporosi

Sense OP però elevat risc Fx

Totes les dones

24,9

19,4

13

4,0

> 3 Comorbiditats

36,1

34,4

18,1

2,5

>14 punts Escala

46,7

40,4

25,3

5,0

 Si mirem la taula adjunta adaptada de la present a l’article original, veiem que els pacients presenten una mortalitat del 24,9% al seguiment de 5 anys en pacient prèviament diagnosticades d’osteoporosis (OP), i del 19,4% les sense OP. I el risc de fractura de maluc és 3 cops major en les pacients amb osteoporosis diagnosticada ( 13%), contra les sense OP ( 4 %) de presentar una fractura de maluc.

En relació a la comorbiditat, davant d’un nombre de comorbiditats > 3, el risc de fractura de maluc  és 6 cops major entre els diagnosticats prèviament d’osteoporosis ( 18,1% en front del 2,5 % els sense OP).

I en puntuacions majors a 14 punts en l’escala de comorbiditats, és 5 cops més probable de presentar una fractura de maluc, entre les diagnosticades d’OP (25,3%), que les no diagnosticades d’OP per a DMO però elevat risc de fractura per a Frax ( 5 % )

Concloent que les dones majors de 80 anys que presenten osteoporosi, incloses les que presenten més comorbiditats o pitjor pronòstic. Tenen una alta probabilitat de presentar una fractura de maluc en els propers  cinc anys. I la seva necesitat de prescriure farmacològicament la seva prevenció primària.

Adjunto el link de l’article: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31206140

Ensrud KE, Kats AM, Boyd CM, Diem SJ, Schousboe JT, Taylor BC, Bauer DC, Stone KL, Langsetmo L; Study of Osteoporotic Fractures (SOF) Research Group. Association of Disease Definition, Comorbidity Burden, and Prognosis With Hip Fracture Probability Among Late-Life Women. JAMA Intern Med. 2019 Jun 17. doi: 10.1001/jamainternmed.2019.0682. [Epub ahead of print]

Altra bibliografia utilitzada al text:

1.-Siris ES, et al. Osteoporos Int. 2007;18(6):761-770.

2.- Johansson H, et al. Osteoporos Int 28:775–780.

3.- Bawa HS et al. J Bone Joint Surg Am. 2015 Oct 7;97(19):1555-62

4.- Black DM et al. J Clin Endocrinol Metab. 2000 Nov;85(11):4118-24.

5.- Reyes C. et al.. Osteoporos Int. 2017 Oct;28(10):2997-3004.

6.- Centre forMetabolic Bone Diseases. FRAX WHO Fracture Risk Assessment Tool. http://www.shef.ac.uk/FRAX/. Updated July 2016. Accessed September 13, 2019.

7.- Looker AC,Wahner HW, Dunn WL, et al. Updated data on proximal femur bone mineral levels of US adults. Osteoporos Int. 1998;8(5):468- 489.

8.- Lee SJ, Lindquist K, Segal MR, Covinsky KE. Development and validation of a prognostic index for 4-year mortality in older adults. JAMA. 2006; 295(7):801-808.