Factors predictors de mortalitat en pacients d’edat avançada amb una sepsis

Geribloc
18/06/2019

Autor: Cristina Roqueta

Em fa especial il•lusió comentar un article publicat el passat mes d’abril a l’European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases sobre factors predictors de mortalitat en pacients d’edat avançada amb sepsis, per dos metges excepcionals, la doctora Arnau i el doctor Güerri.

Es tracta d’un estudi retrospectiu, unicèntric, dut a terme en un hospital terciari i universitari, de pacients que acudien al Servei d’Urgències des del gener de 2016 fins al juny de 2017 amb el diagnòstic de sepsis.

L’objectiu del present estudi va ser avaluar els factors predictors de mortalitat dels pacients a les 2 setmanes i al mes del quadre sèptic. L’objectiu secundari era descriure les causes i les característiques dels pacients.

Pel que fa als resultats, m’agradaria destacar:
- Es van incloure 235 pacients diagnosticats de sepsis, dels quals 51 (21,7%) presentaven criteris de sepsis severa o shock sèptic.
- Un 71,9% eren infeccions adquirides en la comunitat, el 15,3% considerades intrahospitalàries i el 12,8% en centres residencials.
- La infecció més freqüent va ser la urinària (53,6%), seguida de la respiratòria (26,4%) i la intraabdominal (11,5%).
- El microorganisme aïllat amb més freqüència va ser l’Escherichia Coli (42,6%), seguit de Klebsiella Pneumoniae (6,8%).
- El tractament antibiòtic empíric va ser adequat en el 83,4% dels casos. El tractament antimicrobià no adequat va ser significativament superior en el grup de pacients que van morir (14% versus 34%).
- La mortalitat als 14 dies va ser del 4,7% i als 30 dies de l’11,5%.
- Els factors predictors de mortalitat als 30 dies van ser presentar uns nivells d’albúmina <2,6 g/dl [odds ratio (OR) 3.26], índex de comorbiditat de Charlson (OR 1.23), proteïna C reactiva en el moment de l’ingrés (OR 1.04) i una teràpia antimicrobiana inicial no adequada (OR 3.3).

Com a conclusió: és important la determinació dels nivells d’albúmina plasmàtica, tant per la seva importància pronòstica com per la intervenció potencial a aquest nivell, i fer una correcta adequació de la teràpia antimicrobiana, donat que són factors predictors independents de mortalitat en pacients d’edat avançada amb sepsis.

Comentari:
S'han de tenir en compte els factors que poden influir en el pronòstic dels pacients ancians amb sepsis, i també dur a terme una intervenció terapèutica en els factors modificables ja que ens pot permetre millorar els seus resultats de salut.

Cita: Arnau-Barrés I, Güerri-Fernández R, Luque S, Sorli L, Vázquez O, Miralles R. Serum albumin is a strong predictor of sepsis outcome in elderly patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019 Apr;38(4):743-746. doi: 10.1007/s10096-019-03478-2. Epub 2019 Jan 24.