6ª Jornada Ortogeriatria de la SCGiG
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia - Grup de Treball d'Ortogeriatria
Dijous, 3 d'octubre 2024 | 9:00 | Auditori | Acadèmia Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 3 d'octubre de 2024 | 09:00 - 14:55
09:00 - 09:30
PRESENTACIÓ DE LA JORNADA > Can Caralleu - Auditori
Ponent:
Eugènia Sopena. Coordinadora del Grup d’Ortogeriatria SCGiG.
09:30 - 10:30
BLOC I. ATENCIÓ HOSPITALÀRIA > Can Caralleu - Auditori
MANEIG MÈDIC-QUIRÚRGIC
Moderen:
Dr. José Manuel Cancio
MªJosé Robles
COMPLICACIONS MECÀNIQUES DE LA FRACTURA DE MALUC PER FRAGILITAT.
Ponent:
Diana Noriego Muñoz. Traumatologia. Hospital Trueta, Girona.
MANEIG DE LA INFECCIÓ AGUDA PROTÈSICA.
Ponent:
Esther Calbo Sebastián. Servei de Malalties Infeccioses.Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Universitat Internacional de Catalunya
DISCUSSIÓ I PREGUNTES
10:30 - 11:30
BLOC II: ATENCIÓ INTERMÈDIA > Can Caralleu - Auditori
MESA 1. OSTEOSARCOPÈNIA I NUTRICIÓ
Moderen:
Aina Capdevila
Anabel LLopis
DETECCIÓ I ABORDATGE DE LA OSTEOSARCOPÈNIA
Ponents:
Gustavo Duque. Professor, Faculty of Medicine.
Joseph Kaufmann. Chair in Geriatric Medicine. Principal Investigator- Bone, Muscle, and Geroscience Group- Research Institute of the McGill University Health Centre
VALORACIÓ MORFOFUNCIONAL I INTERVENCIÓ NUTRICIONAL EN EL PACIENT AMB FRACTURA DE FÉMUR
Ponent:
Jessica Martínez. Hospital Sant Jaume i de l’Hospital de Mataró.
DISCUSSIÓ I PREGUNTES
11:30 - 12:00
PAUSA-CAFÉ > Can Caralleu - Auditori
12:00 - 13:15
MESA 2. PREVENCIÓ SECUNDÀRIA DE LES FRACTURES PER FRAGILITAT > Can Caralleu - Auditori
Moderen:
Teresa Casanovas
Cristina Roqueta
UPDATE OSTEOPOROSI DE LA FRACTURA PER FRAGILITAT
Ponent:
Laia Gifre Sala. Reumatologia. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona. Professora Associada Universitat Autònoma de Barcelona
INDIVIDUALITZACIÓ DE TRACTAMENT EN PERSONES MOLT GRANS AMB FRAGILITAT
Ponent:
Leonor Cuadra Llopart. Geriatria. Consorci Sanitari de Terrassa. Universitat Internacional de Catalunya.
PACIENT AMB MALALTIA RENAL AVANÇADA QUE PATEIX FRACTURA PER FRAGILITAT.
Ponent:
Jordi Bover Sanjuan. Nefrologia. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.
DISCUSSIÓ I PREGUNTES
13:15 - 14:30
BLOC III. ATENCIÓ PRIMÀRIA/DOMICILIÀRIA > Can Caralleu - Auditori
SEGUIMENT A L’ALTA HOSPITALÀRIA
Moderen:
José Maria Santiago
Eduardo Gonzalez
GESTIÓ DEL CAS I ABORDATGE SOCIOFAMILIAR
Ponents:
Laura de Haro. Infermera Gestora de Casos FLS. Consorci Sanitari de Terrassa
Macarena Sánchez. Treballadora Social. Badalona Serveis Assistencials.
NOVES EÏNES PER LA REHABILITACIÓ EN EL DOMICILI. Projecte AGIL +ÀGILBcn.
Ponent:
Luis Soto. . Fisioterapeuta. Grup d’ Investigació en Envelliment REFiT, Parc Sanitari Pere Virgili i Institut d’ Investigación Vall d’Hebrón (VHIR), Barcelona
EXPERIÈNCIA DEL PACIENT. “Gambada a Gambada”
Ponent:
Miquel Pucurull Fontova
DISCUSSIÓ I PREGUNTES
14:30 - 14:55
CLOENDA DE LA JORNADA > Can Caralleu - Auditori
Moderadora:
Cristina Pacho
INCIDÈNCIA DE FRACTURES PER A FRAGILITAT A CATALUNYA. IMPLEMENTACIÓ DE LES FLS A CATALUNYA. NOUS INDICADORS DEL CATSALUT
Ponent:
Xavier Surís Armangué. director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor. Àrea Assistencial. Servei Català de la Salut.
CLOENDA
Ponent:
Eugènia Sopena. Coordinadora del Grup d’Ortogeriatria