Curs teòric-pràctic bàsic de recerca sobre envelliment 2023-2024
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
27 octubre i 11 de novembre 2023
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 4.00 ECTS

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Divendres, 27 d'octubre de 2023 | 10:00 - 18:45
10:00 - 10:30
Presentació del curs > Can Caralleu - Sala 8
Coordinador de curs:
Marco Inzitari. Director Atenció Integrada Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona, i Professor d’Envelliment de la UOC
10:30 - 11:30
Presentació d’idees/projectes. Bloc 1 > Can Caralleu - Sala 8
Discuteixen:
Marco Inzitari. Director Atenció Integrada Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona, i Professor d’Envelliment de la UOC
Anna Renom. Hospital del Mar, Barcelona, Professora Associada UPF
Javier González. Hospital Dos de Maig, CSI. Barcelona
11:30 - 12:00
Des de la pregunta al disseny > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Francisco José Tarazona. Hospital Universitari de la Ribera, Alzira, València
12:00 - 12:30
Presentació d’idees/projectes. Bloc 2 > Can Caralleu - Sala 8
Discuteixen:
Marco Inzitari. Director Atenció Integrada Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona, i Professor d’Envelliment de la UOC
Anna Renom. Hospital del Mar, Barcelona, Professora Associada UPF
Javier González. Hospital Dos de Maig, CSI. Barcelona
12:30 - 13:15
Escriure un projecte de manera estructurada > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Dra. Anna Renom. Hospital del Mar, Barcelona, Professora Associada UPF
13:15 - 14:15
Pausa-dinar > Can Caralleu - Sala 8
14:45 - 15:15
Quina mostra necessito: abordatge orientatiu al calcul de la N > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Francisco José Tarazona
15:15 - 16:00
Investigació en multi-morbiditat i polifarmàcia > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Anna Renom. Hospital del Mar, Barcelona, Professora Associada UPF
16:00 - 16:15
Descans > Can Caralleu - Sala 8
16:15 - 17:00
Investigació multi-disciplinar > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Dra. Ester Risco. Referent de Recerca i Innovació en Cures i Atenció Domiciliària, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell
17:00 - 17:30
Aspectes d'ètica > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Dr/Dra. Olga Rubio. Hospital Clínic, Barcelona
17:30 - 18:45
Comunicar de forma efectiva: el “elevator pitch” > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Xavier Menduiña. Coordinador de projectes i comunicació, Ajuntament de Mora d’Ebre
Dissabte, 11 de novembre de 2023 | 09:00 - 13:45
09:00 - 09:45
Investigació amb persones grans: perquè i com i cap a on > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Gabriele Meyer. Professora en ciències de Salut i Infermeria, Universitat Martin Luther Halle-Wittenberg, Alemanya
09:45 - 10:30
Publicar un article: la visió de l’editor > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Gabriele Meyer. Professora en ciències de Salut i Infermeria, Universitat Martin Luther Halle-Wittenberg, Alemanya
10:30 - 11:15
Sessió de presentació de pósters > Can Caralleu - Sala 3
Discuteixen:
Dra. Anna Renom
Dr. Marco Inzitari
11:15 - 11:30
Descans > Can Caralleu - Sala 3
11:30 - 12:15
Intervencions complexes i no farmacològiques > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Laura Coll Planas. Professora de la UVic-UCC
12:15 - 13:00
Investigació qualitativa i implicació dels usuaris > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Laura Coll. Professora de la UVic-UCC
13:00 - 13:30
Presentació "elevator pitch" (2 min per projecte) > Can Caralleu - Sala 3
Discuteixen:
Dr. Xavier Menduiña
Dr. Marco Inzitari
Dra. Anna Renom
13:30 - 13:45
Cloenda / avaluació del curs > Can Caralleu - Sala 3
Coordinador de curs:
Marco Inzitari. Director Atenció Integrada Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona, i Professor d’Envelliment de la UOC