Francesc Riba

Francesc Riba

-Geriatre. Unitat Geriatria d'Aguts. Hospital de Granollers.
-Geriatra. Unidad Geriatría de Agudos. Hospital de Granollers.
Francesc Riba

Els ancians, d’avui dia, disposant d’accés a la tecnologia, poden ser més independents i ser més actius socialment? Cada vegada hi ha més publicacions sobre sensors avançats i moltes altres tecnologies que poden millorar la qualitat de vida; però fins a quin punt? El març passat, Alberto Pilotto i altres col·laboradors, a la revista Age and Ageing, van publicar un article sobre els reptes i oportunitats que brinda la tecnologia en Geriatria.

Així doncs, quines tecnologies s'espera que tinguin més rellevància en l'àmbit de la Geriatria?

– Les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) com a eines destinades a comunicar i informar millor. És a dir, sistemes de suport amb videoconferències amb diversos dispositius fomentant la ubiqüitat, serveis informàtics en línia i registres mèdics electrònics de salut millorats, amb una història clínica i social més interactiva.

– Les tecnologies d'assistència que inclouen eines informàtiques dissenyades per a mantenir la independència de les persones grans i augmentar la seva seguretat.

  • Eines de monitorització amb sensors i sistemes d'alerta que avisen, també, als cuidadors
  • Smart homes, que afavoreixen l'autonomia i prediuen comportaments anormals i potencialment perillosos dins de l’àmbit de la llar.
  • Sistemes de vídeo que permeten als pacients interactuar amb altres persones.

– La robòtica per a donar suport a les persones grans amb problemes de mobilitat o limitacions cognitives i, també, per a la rehabilitació.

Les aplicacions clíniques més prometedores serien, transformar l'habitatge en un entorn més segur per tal de garantir que els ancians visquin més temps i en millors condicions en les seves pròpies llars i comunitats. Així com, també, millorar el procés de rehabilitació, potenciar la mobilitat i la marxa. Alhora, afavorir la comunicació i la qualitat de vida reduint l'aïllament i, també, millorant la gestió de medicaments.

Són molts els factors que dificulten un ús ampli de la tecnologia en la vellesa, els problemes psicosocials i ètics, els costos i la por a perdre la interacció humana. També, una falta substancial d'assajos clínics apropiats per a establir el paper clínic de les TIC per a millorar el rendiment físic o cognitiu i / o la qualitat de vida de les persones grans i els seus cuidadors. Es suggereix que el model clàssic de recerca biomèdica no sigui la millor opció per a avaluar tecnologies en persones grans.

És un article breu i senzill, que convida a la reflexió d'un tema amb tant futur com tan poc present.

Els punts a destacar són:

  • Les TIC, les tecnologies d'assistència i les tecnologies d'interacció home-computadora, brinden solucions innovadores per a millorar l'habitatge, la seguretat, la mobilitat, la rehabilitació, la comunicació i la qualitat de vida tant de persones grans com dels seus cuidadors.
  • Les qüestions psicosocials i ètiques, l'acceptació, els costos i el moment de la intervenció poden perjudicar l'ús ampli de la tecnologia en la vellesa.
  • La falta d'estudis més apropiats sobre aplicacions clíniques en Geriatria, posa de manifest que és necessari un gran esforç en la col·laboració interdisciplinària per a integrar la tecnologia en els sistemes existents de serveis de salut i socials.

Adjunto enllaç de l'article: Pilotto, Alberto, Raffaella Boi, and Jean Petermans. "Technology in geriatrics." Age and ageing (2018).

 

 

 

Tags: , , , ,