Documents d'interès

Guia d'Ortogeriatria. Actualització 2021. (Grup de treball d'Ortogeriatria de la SCGiG)
Veure document (català) Veure document (castellà)
Seguiment telemàtic dels malalts fracturats des d´una FLS
Veure document
Consideracions ètiques en relació a la solitud dels pacients derivada de la pandèmia SARS-CoV-2 a nivell hospitalari
Veure document
Manifest per a un debat obert (i urgent) sobre el nou model de l’atenció de llarga durada i residencial a Catalunya
Veure document
Manifiesto por un debate abierto (y urgente) sobre el nuevo modelo de cuidados de larga duración y residencial en Cataluña
Ver documento
Recomanacions per persones amb deteriorament cognitiu durant la pandèmia per COVID-19
Veure document
Consejos para personas con deterioro cognitivo durante la pandemia POR COVID-19
Ver documento
Model d’hospitalització domiciliària integral geriàtrica per a l’atenció de persones d’edat avançada amb fragilitat i complexitat
Veure document
Abordatge terapèutic integral de les persones amb demència
Veure document
Competències avançades de les infermeres en l'àmbit de la geriatria i la gerontologia
Veure document