Mariona Espaulella

Metge geriatre - Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic.

Médico geriatra - Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic
Mariona Espaulella

Aquesta tardor s’ha publicat la revisió sobre el consens de sarcopènia que ha realitzat l’EWGSOP (European Working Group on Sarcopenia in Older People) on es fa especial èmfasi en la definició i el diagnòstic.

Actualment la sarcopènia és considerada una malaltia del múscul i la defineixen com un trastorn del múscul esquelètic progressiu i generalitzat que s’associa a una major probabilitat d’efectes adversos (caigudes, fractures, discapacitat física i mortalitat).

Alguns dels canvis que aporta el nou document són:

 • la força muscular guanya pes, ja que s’ha demostrat que és millor en la predicció d’efectes adversos que la massa muscular.
 • La qualitat de múscul també és veu afectada per la sarcopènia i s’ha utilitzat aquest terme per descriure aspectes micro i macroscòpics de l’arquitectura i composició muscular (tot i que pel moment no es disposa de tecnologia suficient per utilitzar aquesta avaluació de forma rutinària).
 • La detecció de baix rendiment físic prediu resultats adversos, de manera que aquestes mesures s’utilitzen per identificar la gravetat de la sarcopènia.
 • La definició operativa de sarcopènia és la següent:
  • Si es detecta baixa força muscular, és considera sarcopènia probable
  • Si a més a més és confirma baixa qualitat o quantitat muscular és confirma el diagnòstic de sarcopènia
  • I si finalment, també s’obté baix rendiment físic, es considera que la sarcopènia és severa.

Finalment fan una proposata de com avaluar la sarcopènia en la pràctica diària i també en la recerca.

En primer lloc cal identificar els pacients en risc de presentar sarcopènia que serien o bé aquells individus que en presentin símptomes (caigudes, debilitat, marxa lenta, dificultat per aixecar-se de la cadira o pèrdua de pes/pèrdua muscular) o bé utilitzar el qüestionari SARC-F (és un qüestionari de 5 preguntes que s’autoadministra el pacient que fa un screening del risc de sarcopènia). Aquí teniu el link https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jcsm.12048.

Una vegada identificats els individus amb risc de sarcopènia cal passar a l’avaluació la força muscular i fer-ho a través de la força de prensió és una forma simple i barata de poder-ho realitzar o bé a través del test d’aixecar-se de la cadira.

Per confirmar la detecció de sarcopènia cal obtenir una mesura de quantitat/qualitat muscular, recomanant-se l’ús de DXA o BIA en la pràctica clínica, tot i que també es poden utilitzar la TC o la RMN (ús habitual en recerca).

Per determinar la severitat de la sarcopènia caldrà la realització de mesures de rendiment físic com són la velocitat de la marxa, SPPB, TUG o bé el test de 400m de marxa.

En el document també es mencionen múltiples test alternatius per l’avaluació de la sarcopènia però molts d’ells encara ens falta informació per poder-los aplicar de forma definitiva.

També aprofita per classificar la sarcopènia en primària quan és atribuïble únicament a l’envelliment o bé secundària si existeixen factors causants ± l’edat, com són malalties sistèmiques, inactivitat física, ingesta insuficient...

A més a més també diferencia la sarcopènia en aguda quan ha aparegut en els darrers 6 mesos, o crònica quan el temps des del seu inici és superior. Quan definim la sarcopènia com a crònica es més probable que es trobi associada a altres condicions cròniques i progressives pel que incrementa el risc de mortalitat.

Per acabar específica que tot i que sarcopènia i fragilitat són termes que sovint van de la ma cal diferencia que la fragilitat és una síndrome geriàtrica i que la sarcopènia és una malaltia.

Així doncs, aquest document ens aporta alguns aclariments i facilitats per portar a terme l’avaluació de la sarcopènia en el nostre dia a dia, tot i que probablement encara serà necessària millorar alguns aspectes de la seva avaluació en un futur proper. Cal que poc a poc ens anem acostumant a tenir en compte aquesta malaltia que té una afectació tan global en els nostres pacients. Punts claus a recordar:

 • Obtenir una baixa força muscular, és un indicador primari de probable sarcopènia
 • La sarcopènia es defineix com una malaltia muscular que pot ser aguda o crònica
 • Es proposa un algoritme a seguir per determinar la presència de sarcopènia
 • Es recomanen punts de tall senzills i específics per les mesures que identifiquen i caracteritzen sarcopènia
 • Aquestes noves recomanacions tenen per objectiu facilitar la detecció precoç i el millorar el tractament de la sarcopènia en la pràctica clínica.

Aquest és un molt bon document de referència per iniciar-se en el coneixement de la sarcopènia i disposa d’una revisió bibliogràfica per ampliar coneixements sobre el tema. Per tant tots aquest que estigueu interessats en aprofundir en el tema us recomano la lectura de l’article sencer que trobareu en aquest link:
https://academic.oup.com/ageing/advance-article/doi/10.1093/ageing/afy169/5126243

 

Tags: