La fractura de maluc en l'edat avançada, a més de ser una de les principals causes de mortalitat, és també una de les causes més freqüents d'ingrés en traumatologia i una gran despesa per al sistema sanitari, calculant el cost hospitalari mitjà per pacient a Espanya d'uns 8.365 euros. Així introdueixen els seus autors aquest article publicat al maig del 2017 a la revista Osteoporosis International que comentarem a continuació.

A. Elixhauser defineix el terme comorbiditat com "una condició de malaltia del pacient, present a l'ingrés i que no es produeix com a conseqüència del procés de cures que se li realitza durant la seva hospitalització".

En l'estudi original d'A Elixhauser, l'autora proposa l'anàlisi d'un grup definit de trenta comorbiditats, que després veurem, en la que la seva presència pot ser determinant en el comportament dels resultats de l'atenció mèdica a un pacient en règim d'hospitalització. En concret, l'autora estudia les diferències observades en la durada de l'estada, la mortalitat, i la despesa que presenten alguna d'aquestes comorbiditats, en comparació amb aquells que no les presenten.

Si parlem de fractura de maluc en la població anciana, l'edat és un factor clau com a predictor pronòstic de mortalitat però inalterable, de manera que no es pot actuar-hi. L'article d'avui té com a objectiu avaluar si l'associació entre l'edat i la mortalitat relacionada amb la fractura de maluc després d'una caiguda, en una població d'edat avançada, segueix sent la mateixa després d'ajustar per algunes de les comorbiditats de Elixhauser, les quals són: insuficiència cardíaca congestiva, arítmia, malaltia valvular, trastorns de la circulació pulmonar, malaltia vascular perifèrica, malaltia pulmonar crònica, insuficiència renal, malaltia hepàtica, limfoma, càncer metastàtic, tumor sòlid sense metàstasi, deficiència de coagulació, trastorns hidroelectrolítics i depressió.

Per a això van incloure un total de 31.884 pacients, extrets de les altes hospitalàries del Conjunt Mínim Bàsic de Dades de l'Estat d'hospitalització (CMBDH) de gener de 2013 a desembre de 2013.

El CMBDH inclou totes les altes hospitalàries d'hospitals públics i privats inclosos en el nostre Sistema Nacional de Salut (https://icmbd.mspsi.es/icmbd/).

Es van valorar com a variables el sexe, l'edat distribuïda en 3 grups: de 65 a 74anys, de 75 a 84anys i ≥85anys, i les comorbiditats de Elixhauser esmentades anteriorment.

A la mostra, la majoria dels pacients van ser dones (75,9%) amb una edat compresa entre 65 i 107 anys. Edat mitjana de 83,8 anys. Un 5.5% (1766) van morir durant l'hospitalització.

Les comorbiditats més freqüents que els pacients van presentar van ser: arítmies cardíaques presents en el 19,5% dels pacients, malaltia pulmonar crònica en el 10,2%, insuficiència renal en el 9,6% i depressió en el 8,9%.

Pel que fa als resultats es va observar que després l'ajust amb les comorbiditats de Elixhauser, la mortalitat després fractura de maluc relacionada amb caigudes va tenir una associació significativa amb l'edat amb una tendència lineal positiva. Les comorbiditats que van presentar una associació amb la mortalitat en ordre descendent van ser: insuficiència cardíaca congestiva, càncer metastàtic, trastorns hidroelectrolítics, deficiència en la coagulació, malaltia hepàtica, trastorns de la circulació pulmonar, malaltia vascular perifèrica, limfoma, insuficiència renal, tumor sense metàstasi i arítmies. Per últim es va observar que la mortalitat va ser significativament més gran en homes que en dones, i no queda clara la causa.

Tot i que cada vegada s'avança més en Ortogeriatria amb protocols pre i post cirurgia , seria interessant aprofitar la línia d'aquest estudi per millorar-los incloent l'abordatge i control d'aquestes comorbilitats de forma precoç, per reduir la mortalitat, el deteriorament del pacient a curt i llarg termini i ( de passada) disminuir les estades i la despesa sanitària.

ref: Osteoporos Int (2017) 28:1559–1568
DOI 10.1007/s00198-017-3926-2

Títul de l´article: Effect of comorbidities on the association between age and hospital mortality after fall-related hip fracture in elderly patients.
Padrón-Monedero, A.; López-Cuadrado, T.; Galán, I.; Martínez-Sánchez, E.V.; Martin, P.; Fernández-Cuenca, R.