Cristina Roqueta

Cristina Roqueta

Metgessa geriatra. at Parc de Salut Mar. Centre Fòrum. Barcelona.
Doctora en Medicina per la Univeritat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora Associada de la UAB. Membre del grup d'Ortogeriatria de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.
Cristina Roqueta

Cristina Udina és metgessa resident de quart any de Geriatria al Parc de Salut Mar, Barcelona.

El passat desembre es va publicar al JAGS un estudi sobre la capacitat del MoCA-Basic (MoCA-B) per detectar el deteriorament cognitiu lleu en pacients tailandesos d’edat avançada analfabets o amb menys de 5 anys d’escolarització.

El test de Montreal Cognitive Asessment (MoCA) és emprat per facilitar la detecció del deteriorament cognitiu lleu. Posteriorment es va desenvolupar el MoCA-B per facilitar-ne la detecció en pacients analfabets o amb baixa escolaritat. A partir del MoCA es van substituir les tasques més influenciades pel nivell educacional per altres de més senzilles que mesuraven la mateixa funció cognitiva.

Es van incloure 85 pacients ingressats en un hospital (entre 55-85 anys), dels quals 42 presentaven deteriorament cognitiu lleu (DCL) i 43 eren controls sans. Es va considerar DCL segons els criteris del National Institute on Aging- Alzheimer’s Association criteria i Clinical Dementia Rating Scale (CDR).

Se’ls va aplicar el Mini-Mental State Examination (MMSE), excepte les tasques d'atenció, càlcul i escriptura, i el test MoCA-B.

Es va observar que:

- Pacients amb deteriorament cognitiu lleu, respecte als controls sans, presentaven una puntuació significativament inferior en tots els components del MoCA-B excepte en el de l’atenció.

- Mitjançant l’anàlisi de l’àrea sota la corba ROC, el punt de tall de 25 en el MoCA-B presentava una sensibilitat i especificitat del 86%. La capacitat de discriminació va ser del 84%. Pel que fa al MMSE, l’especificitat va ser similar (88%) però la sensibilitat del 33%, i la capacitat de discriminació del 61%.

Conclouen que el MoCA-B és una eina útil per detectar el deteriorament cognitiu lleu en pacients tailandesos amb baix nivell educacional, amb major sensibilitat que el MMSE.

La limitació principal de l’estudi, a part del reduïda grandària de la mostra, és que són dades poc extrapolables al nostre medi per l’edat mitjana i la nacionalitat dels participants, així com a la població general per haver-se realitzat únicament en pacients hospitalitzats.

Comentari:
En la nostra pràctica clínica ens trobem freqüentment amb pacients amb un baix nivell educacional en els quals volem descartar la presència de deteriorament cognitiu. En aquest context, guanya interès el desenvolupament del MoCA-B, el primer test de cribatge dissenyat per a detectar el deteriorament cognitiu lleu en població anciana analfabeta.

Referències:

Podeu disposar de forma gratuïta del test i les instruccions per aplicar-lo en la següent adreça: www.mocatest.org

Link de l’abstract de l’article a Pumed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26648041