Francesc Riba

-Geriatre. Unitat Geriatria d'Aguts. Hospital de Granollers.
-Geriatra. Unidad Geriatría de Agudos. Hospital de Granollers.
Francesc Riba

photofunia-1481665291Aquesta setmana us presentem un article publicat fa pocs mesos a l'International Journal of Cardiology. Es tracta d'un treball de revisió realitzat aquí amb la col·laboració internacional, on destaca la importància d'identificar la Fragilitat en els pacients amb Insuficiència Cardíaca Aguda (ICA).

L'article es posiciona en la necessitat de mesurar el grau de Fragilitat amb la finalitat de millorar el pronòstic, la valoració del risc-benefici de procediments invasius i la realització d’un pla de cures centrat en la persona. A falta d’una escala universal capaç de detectar als pacients vulnerables en els diferents escenaris clínics, es proposa el següent enfocament en la ICA:

 • A les sales d'Urgències es proposa un screening de Fragilitat mitjançant l'escala ISAR (Identifications of Seniors at Risk) amb una puntuació ≥2
 • En les unitats d'hospitalització d'aguts es proposa un diagnòstic de Fragilitat a través de la Fried Scale ≥ 3 o amb el Short Physical Performance Battery (SPPB) < 5

Els pacients amb aquestes puntuacions són els que es beneficien més d'una Valoració Geriátrica Integral (VGI), l'instrument recomanat per a la seva avaluació i cura. Les principals limitacions de la VGI inclouen la necessitat de comptar amb un equip multidisciplinari i suficient temps per a l'avaluació.

El maneig de la ICA basat en la Fragilitat implicaria:

 • Optimització de la comorbilitat.
 • Major capacitat per a la valoració del risc-benefici d'un tractament.
 • Minimitzar la polifarmàcia.
 • Evitar una atenció mèdica fragmentada.
 • Avaluar la necessitat de cures pal·liatives.
 • Minimitzar el risc de delirium i de deteriorament funcional.
 • Intervenció sobre Fragilitat com a síndrome tractable i potencialment reversible.
 • Valorar la necessitat de rehabilitació comunitària o per un altre servei de suport.
 • Monitorització durant l'hospitalització i després de l'alta, minimitzant el risc d’una nova consulta a urgències o de reingrés.

Comentari:

La insuficiència cardíaca és una síndrome amb disfunció multiorgánica en la qual s'està perdent la visió cardiocentrista a mesura que avancen els coneixements en fisiopatologia i, a més presenta elements fisiopatogènics comuns amb la Síndrome de Fragilitat.

L'article és capaç de reunir els dos models de Fragilitat (síndrome biològica i acúmul de dèficits) i ens dóna eines per a la seva mesura aportant utilitat clínica.

L'impacte potencial de la Fragilitat en els resultats dels pacients amb IC s’ha reconegut recentment en diverses publicacions.

De la mateixa manera que es detecta o s'estratifica el risc cardiovascular, com una cosa habitual, també s'hauria de realitzar amb la Síndrome de Fragilitat.

Ara les investigacions futures haurien d'apuntar a la prevenció o al retard de progressió de la Fragilitat, proporcionant informació sobre l'impacte en els pacients ancians amb ICA.

 

Referència:

Martín-Sánchez, F. J., Christ, M., Miró, Ò., Peacock, W. F., McMurray, J. J., Bueno, H., ... & Platz, E. (2016). Practical approach on frail older patients attended for acute heart failure. International journal of cardiology, 222, 62-71.

 

Tags: ,