Miquel Àngel Mas

Integrated care to older people at Direcció Clínica Territorial de Cronicitat Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Catalonia, Europe
Miquel Àngel Mas

Ens va semblar interessant seleccionar un treball de principis d’aquest any de la revista Journal of the American Geriatrics Society per parlar de la mesura de la fatigabilitat, en l’esfera prèvia a l’aparició de discapacitat. Es defineix fatigabilitat com la sensació subjectiva de manca d’energia física o mental. Aquesta s’ha vist associada amb alteracions en la mobilitat i limitacions funcionals, amb incidència en la supervivència.

L’article descriu el desenvolupament de la Pittsburgh Fatigability Scale (PFS), n’estableix la fiabilitat i la validesa (respecte dues mesures de performance de fatigabilitat i respecte mobilitat, funció física i capacitats). Es tracta d’un treball transversal amb mostra d’individus de 60 o més anys del Baltimore Longitudinal Study of Aging (BLSA), pel desenvolupament (1030 persones) i validació (483 persones). Es combinà l’escala autoadministrada PFS amb mesures de performance de fatigabilitat i de funció física.

L’eina s’acabà definint a partir de 10 ítems de diferents esferes, des de més sedentàries com ara mirar la tele durant 2 hores, fins a marxa durant 30 minuts o activitats d’alta intensitat esportiva, passant per activitats de casa o feines de jardí. En la validació, els valors de PFS (ajustats per edat, gènere i raça) foren majors en alta performance de fatigabilitat, baixa velocitat de la marxa, pitjor funció física i menors capacitats).

Comentari:

Coincidint amb els autors, veiem com eines com la PFS poden ajudar a examinar els efectes de la percepció de fatigabilitat en diferents estudis (epidemiològics i d’intervenció). Hi identifiquem un rol a l’hora de mesurar autopercepció de dificultats per a poder identificar subjectes diana de prevenció, i també per mesurar els efectes subjectius posteriors a la intervenció (si s’ha enfocat aquesta al manteniment de la funció física).

Referència:      

Glynn NW, Santanasto AJ, Simonsick EM, Boudreau RM, Beach SR, Schulz R, Newman AB. The Pittsburgh Fatigability scale for older adults: development and validation. J Am Geriatr Soc 2015;63(1):130-5.

 

Tags: , , ,