Aquesta setmana parlem d'una revisió sistemàtica exploratòria ("scoping review") publicada recentment sobre intervencions per prevenir o reduir la fragilitat en els ancians a la comunitat.

I és una publicació d'interès, tal com expliquen els autors, perquè als clínics, a part d'identificar la fragilitat, ens interessa saber com podem millorar-la o prevenir-ne la progressió.

A nivell metodològic, els autors han escollit el mètode "scoping review" i han inclòs aspectes interessants i innovadors. Per exemple, a part d'estudis clínics, també han inclòs estratègies polítiques per prevenir o reduir fragilitat. També han inclòs un pas anomenat "consulta" en el qual es va convidar ancians, cuidadors i representants d'organitzacions nacionals o provincials per tal de revisar els resultats, donar feed-back i desenvolupar els propers passos a seguir tant en recerca com a la pràctica clínica.

Els autors han inclòs catorze estudis, dotze assajos randomitzats controlats i dos estudis de cohort. Les intervencions avaluades inclogueren diferents combinacions entre activitat física, intervenció nutricional, estimulació cognitiva i adaptacions al domicili, o valoració geriàtrica integral. L'avaluació de fragilitat es va fer segons diferents definicions, però la més utilitzada és el fenotip de fragilitat de Fried.

Els resultats mostren que:

- Globalment, les intervencions per reduir o prevenir fragilitat van tenir bona adherència.

- Aquelles intervencions que s'associaren amb una disminució en el nombre de marcadors de fragilitat o prevalença de fragilitat foren totes aquelles que incloïen activitat física i la "prehabilitació".

- Aquelles intervencions basades en la valoració geriàtrica integral mostraren resultats mixtes.

- El participants a la consulta van mostrar preocupació pel fet que les intervencions es centren bàsicament en la funció física, reclamant una definició més àmplia de fragilitat (també cognitiva, social i psicològica).

- Els participants també van reclamar que la perspectiva del cuidador es tingui més en compte i que es tingui en compte les conseqüències de la possible estigmatització de la fragilitat.

Els autors conclouen que la majoria d'intervencions identificades foren factibles, segures i efectives a l'hora de disminuir o prevenir fragilitat però que calen més estudis en aquesta àrea. Basant-se en els seus resultats, els autors fan suggerèncis sobre com haurien de ser els estudis futurs.

Referència:

Puts MT et al. Interventions to prevent or reduce the level of frailty in community-dwelling older adults: a scoping review of the literature and international policies. Age Ageing. 2017. Jan 6. doi: 10.1093/ageing/afw247 

 

Tags: ,