Raquel Olaya

Infermera PADES at Parc Sanitari Pere Virgili
Infermera amb menció TICs, Màster d'Atenció en Cures Pal·liatives, d'Infermera Clínica de Pràctica Avançada, i cursant d’ Investigació Clínica.
Looking for healthcare excellence in my work environment: Home Palliative Care Service.

És una pregunta que platejo en aquest blog, degut a que el passat 11 de novembre van prescindir d’un equip de PADES (a Coruña); cada vegada és més freqüent que les malalties oncològiques passin a ser ‘cròniques’, per exemple el càncer de mama, gràcies a la recerca en noves línies de tractament; el creixement constant de la població... Aquests aspectes, us preocupen a vosaltres també?

Revisant la literatura, avui us apropo un article titulat ‘Cures Pal·liatives Geriàtriques: satisfer les necessitats d’una població en creixement’, publicat a la revista Geriatric Nursing, 2017. És un estudi retrospectiu que van realitzar durant 5 anys (2007-12), on s’analitzen els registres del servei de CP a l’Hospital Yale New Haven (hospital general, USA). L’objectiu d’aquest anàlisis va estar caracteritzar el motiu de les consultes (maneig del dolor, control simptomàtic, entre d’altres) y els resultats de l’atenció, amb el seu impacte (re-consultes, ingressos, re-ingressos). L’equip de CP va realitzar 743 consultes inicials a pacients de >o= 65anys (N=555), dels quals la majoria tenien com ha diagnòstic primari un càncer (62%). La mitjana de dies que van passar des de l’admissió del cas al equip de CP fins atendre la consulta, va ser de 4 dies; y el principal motiu: maneig del dolor (73%).

L’estudi conclou destacant que el càncer va ser significativament menys freqüent en pacients de >o= 85anys (N=188) comparant-ho amb el subgrup de 65 a 84anys (N=555). Les troballes en aquest estudi, evidencien aquest creixement poblacional.

Si els professionals sanitaris estem treballant amb la piràmide poblacional invertida, hauríem de prescindir de serveis com el de CP?

adjunto enllaç estudi: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29042070

 

Tags: , , ,