Ester Risco

Infermera at Hospital Clínic de Barcelona/ Universitat de Barcelona
Investigadora en el grup de recerca CURES A LA GENT GRAN DEPENENT (CGGD).
Ester Risco

A les infermeres geriàtriques ens preocupa la percepció de les estudiants de grau sobre l'àmbit de la geriatria. Una percepció més aviat negativa i poc motivadora que influirà a l’hora d’escollir el lloc de treball un cop es graduïn.

Un estudi dut a terme a Austràlia entre l’any 2007-2014, i publicat aquest any a la revista Journal of Clinical Nursing, analitza les preferències de les estudiants d’infermeria vers les pràctiques clíniques. A través d’una plataforma informàtica es vàren recollir 6.610 comentaris sobre la preferència d’àmbit de pràctiques i les seves raons. Posteriorment, tant les preferències com les raons es van analitzar qualitativament mitjançant un sistema de codificació.

Dels 6.610 comentaris analitzats, es va identificar que tan sols en 602 ocasions es feia menció a l’àmbit geriàtric. Això representa un 9,2% del total. D’aquests, tan sols 102 comentaris manifestaven un interès específic per aquesta àrea. La resta assenyalaven explícitament que no els hi interessava o que existia algun conflicte que les limitava a triar-ho en primera opció. Com per exemple, que ja hi treballaven. Les principals raons lligades al poc interès eren que consideraven que tindrien menys oportunitats d’aprenentatge i que molt probablement tindrien més restriccions a l’hora de créixer professionalment.

Com a infermera assistencial i docent em plantejo, són aquests resultats molt allunyats del que estem vivint actualment en el nostre país?

Fa tot just 15 dies vaig assistir al Congrés de la Societat Española d’Infermeria Geriàtrica i Gerontològica que es va celebrar a Girona. En aquest fòrum també es va plantejar aquesta qüestió. I si, la preocupació existeix, essent un tema candent i prioritari per la nostra professió.

Les infermeres, tan per la nostra formació com per les competències que adquirim, som un dels professionals amb més oportunitats per desenvolupar-nos dins el camp de la geriatria. I això significa, tan en l’àmbit hospitalari, el de primària com evidentment també, en el residencial.

La infermera geriàtrica ha de liderar processos de salut fruït de l’envelliment i ser un referent per la societat. La nostra visió de la família i del contínuum assistencial dóna valor a  la pràctica clínica en qualsevol de les seves vessants. I això ho hem de demostrar des de les institucions, replantejant-nos les funcions i els rols dins de l’equip assistencial. Treballar en geriatria ens dona un món ple de possibilitats de creixement. Des d’activitats de prevenció en les primeres fases de pre-fragilitat fins a un rol d’acompanyament en el final de la vida.

 

Per això, animo des d’aquí a totes les infermeres geriàtriques a ser autocrítiques amb el què fem i amb el què podem fer. Es tracta de creure'ns que som una peça clau dins el sistema. Ara, més que mai, tenim l’oportunitat de ser un gran exemple per les futures generacions d’infermeres. Ens ho creiem?

 

Lea E, Marlow A, Altmann E, Courtney‐Pratt H. Nursing students’ preferences for clinical placements in the residential aged care settingJ Clin Nurs2018;27:143–152. https://doi.org/10.1111/jocn.13859

 

Tags: ,