Daniel Colprim

Daniel Colprim

Metge Geriatre at Hospital Comarcal d'Amposta
Metge de la unitat de mitja estada polivalent del Hospital Comarcal d'Amposta.Doctor per la UAB, sobre transicions assistencials i trasllats potencialment evitables des de centres d'atenció intermèdia als hospital d'aguts. Redactor del #GeribloC
Daniel Colprim

El mes de Juny del passat any, Susan L. Mitchell, professora de Harvard i directora de recerca en cures pal·liatives publicava un interessant revisió al New England Journal of Medicine sobre la demència avançada.

L’article s’inicia resumint l’evolució de la demència, i recordant que els pacients passen la major part del temps en la situació de major dependència. També explica, segons l’estudi CASCADE, quines són les principals complicacions: disfàgia (86%), episodis febrils ( 53%) i pneumònies ( 41%). Per enllaçar-ho en les escales que ens poden ajudar a determinar un pronòstic de supervivència inferior a 6 mesos. En aquest sentit parla de les guies d’accés als Hospices del Medicare, i del estudi ADEPT publicat per ella mateixa. Tot i que aquestes escales ens poden ser d’ajuda, la Dra. Mitchell recorda que han mostrat una valor predictiu moderat amb àrees sota la corba entre 0.55 i 0.68 respectivament. I es per això que considera que l’accés a les mesures pal·liatives ha de ser més per el desig d’un bon control simptomàtic que no pas de l’expectativa de vida.

Per a poder assolir aquest bon control simptomàtic, l’autora opina que l’atenció hauria de sostenir-se en la planificació avançada mitjançant la determinació dels objectius de tractament o “goals of care”. Aquests s’haurien de consensuar entre pacients/familiars i els professionals assistencials. Aquesta visió la sosté amb una sèrie de cites bibliogràfiques d’estudis observacionals sobre els beneficis de la planificació avançada en pacients amb demència; que han evidenciat una menor col·locació de gastrostomies, menys hospitalitzacions en centres d’aguts i un millor accés a les unitats de cures pal·liatives.

Al final, l’article parla de les principals complicacions ( disfàgia i infeccions), de la necessitat d’evitar les hospitalitzacions innecessàries i de la prescripció adequada.

Atendre aquests pacients, forma part habitual de la nostra activitat assistencial. Segurament i estem molt avesats, però sempre va bé fer una mica de recordatori sobre l’atenció en les fases avançades de la demència. Per últim, no deixeu de veure la extensa bibliografia que té l’autora publicada sobre aquest tema en el següent enllaç:

https://connects.catalyst.harvard.edu/Profiles/display/Person/65780

Podeu descarregar-vos l’article gratuïtament al següent enllaç:

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1412652

 

 

Tags: , ,