És un honor que l'autor d'aquest post sigui per primera vegada un resi propi, com és el cas del Dr Eric Correa.

Avui us voldríem parlar d'un article revisió de la Cochrane sobre l'ús d'opiacis en dolor crònic tan present en ancians.

Com ja  sabeu un gran nombre de consultes mèdiques a nivell mundial són generades pel dolor mal controlat. Per això es va fer una revisió sobre els efectes secundaris relacionats amb l'ús a llarg termini d'opiacis en pacients amb dolor crònic no relacionat amb el cáncer. L’objectiu principal va ser quin tipus i amb quina freqüència apareixien aquests efectes no desitjats, sense tenir en compte dosi, via d'administració i tipus d'opiacis utilitzats.

Es va realitzar una revisió d'articles que feien referència a l'ús d'opiacis durant un temps de dos o més setmanes. Entre tots els pacients tractats hi va haver un increment del risc de presentar un efecte advers de qualsevol tipus i fins i tot greu en relació a placebo. Aquests efectes secundaris principalment van ser: restrenyiment, marejos, somnolència, fatiga, fogots, sudoracions, nàusees, pruïja i vòmits.

No es van trobar dades sobre esdeveniments adversos preespecificats com addicció, disfunció cognitiva, depressió o disfuncions endocrines, depressió respiratòria, disfunció sexual i apnea de la son. No es van trobar efectes adversos analitzats per sexe o ètnia.

Com a conclusió podem dir que l'ús d'opiacis pot produir efectes adversos, alguns d'ells fins i tot greus. Per tant, hem de tenir clar el benefici obtingut durant el seu ús, sobretot si és per a temps perllongat.

Referent a certs efectes secundaris predeterminats i que en aquesta revisió no es van presentar, com depressió respiratòria o altres, no podem dir que no es presentessin i aquests poden estar relacionats amb l'ús durant un major període de temps o potser d'una dosi més gran.

 

Atentament

 

Eric Javier Correa Hernández

 

Bibliografía:

Els C et al. High-dose opioids for chronic non-cancer pain: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD012299. DOI: 10.1002/14651858.CD012299.pub2.

 

Tags: , ,