Aquesta setmana us volem tornar parlar d'una cosa que periòdicament fem, com és el tractament de la hipertensió (HTA).

I és que la HTA és una de les principals causes de discapacitat i institucionalització. I encara que la tensió sistòlica (Ts) creix de forma lineal al llarg de les dècades, la tensió diastòlica (Td) comença a baixar de forma independent a partir de la seixantena.

Per tant la discussió serà si és millor  fer baixar la Ts i aconseguir disminuir la morbimortalitat, o bé no baixar la Td ja que això afavoreix l'aparició de caigudes o hipotensió ortostàtica.

Doncs fa un parell de mesos ha sortit la "Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults", realitzada de forma conjunta per diverses societats científiques nord-americanes, entre les quals destaquen l'American College of Cardiology (ACC ) i l'American Heart Association (AHA).

Aquí us parlarem de les recomanacions més importants en relació amb l'ancià. Si voleu estar més informats del que diu tota la guia, sense haver-la de llegir, que són gairebé 500 pàgines, us recomano el post del sempre interessant @rincondesisifo. En aquest post a part de les principals recomanacions de la guia, també us parla d'un interessant debat que ha sorgit arran d'aquesta publicació, i de la negativa de l'American Academy of Family Phisicians (AAFP) a secundar-la per considerar-la massa profarmacológica, per dir-ho d'alguna manera.

Però anem al grà. Aquesta guia recomana a la gent gran, inclòs aquells de més de 80 anys, i que visquin a la comunitat, iniciar tractament antihipertensiu amb l'objectiu d'aconseguir una xifra inferior a 130/75. Amb això s'aconsegueix disminuir la morbiditat i la mortalitat, sense un augment en el nombre de caigudes, ni d'aparició d'hipotensió ortostàtica. Aquestes recomanacions estan basades fonamentalment en els estudis SPRINT i HYVET.

També remarquen que d'iniciar el tractament amb dos fàrmacs, cal anar amb compte, i monitoritzar estretament les caigudes i l'aparició d'hipotensió ortostàtica.

Finalment conclouen que aquestes recomanacions es basen en uns estudis en els que es van excloure a aquelles persones que viuen institucionalitzades, amb múltiples comorbiditats, com demència, o amb insuficiència cardíaca avançada, de manera que no estan representats en aquesta guia.

Bibliografía

Whelton PK et al. Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines (ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APHA/ASH/ASPC/NMA/PCNA CLINICAL PRACTICE GUIDELINE). Hypertension. 2017 Nov 13. pii: HYP.0000000000000065. doi: 10.1161/HYP.0000000000000065.

 

Tags: , , , ,