Enguany, el 20-21 d’octubre té lloc el XXIIè Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia. Com tots vosaltres sabeu, la gent gran constitueix el principal grup de pacients que ingressa en dispositius hospitalaris. Entenen per tal, els diferents nivells d’hospitals d’aguts i també els centres sociosanitaris. Per aquest motiu, hem cregut que un bon lema pel congrés seria: “L’assistència a la gent gran al entorn hospitalari: Reptes de futur”.

El programa intenta recollir els temes més importants en la gestió clínica dels pacients geriàtrics: maneig de les malalties cròniques molt prevalents com las de la esfera cardiològica, hematològica i infeccions, entre d’altres, així com la prevenció de les principals complicacions que aquests pacients pateixen durant l’ ingrés hospitalari. Un aspecte molt important per millorar la qualitat és el treball en les transicions assistencials, és a dir, les relacions entre els diferents serveis hospitalaris, entre centres, la planificació del alta hospitalària, etc. Per últim, parlarem de l’assistència a urgències i en dispositius complementaris com l’hospitalització domiciliària.

Consulteu tota la informació del congrés aquí: http://congresgeriatria2016.com