Recomanacions pràctiques de cures pal·liatives infermeres per a pacients amb demència i covid-19 intitucionalitzats

Geribloc
27/01/2021

 

Els autors, partint de les premisses que les cures pal·liatives en pacients amb demència són complexes, que el personal d'infermeria és clau per dur-les a terme amb la major excel·lència i que la bibliografia consultada indica que en temps de crisis humanitàries o pandèmies aquestes han d'estar presents; ens faciliten un seguit de recomanacions pràctiques de cures per dur a terme en pacients amb demència, ingressats en centres de llarga estada / residències i infectats per COVID-19.
Per a la seva elaboració han realitzat una revisió bibliogràfica emmarcada dins el projecte DEDICATED l'objectiu del qual és la millora de les cures pal·liatives per a les persones amb demència i les seves famílies. Finalment, amb els 23 textos que van ser inclosos, tant articles com guies clíniques i altres textos de fonts rellevants; ens presenten un llistat de recomanacions de cures pal·liatives específiques per a pacients amb demència i COVID-19.
Els autors destaquen la dificultat de trobar literatura al respecte ja que és obvia la manca d’evidència científica davant d'una nova malaltia, però destaquen que a mesura que avançava el temps van comprovar com el nombre de publicacions anava en augment i com aquestes anaven ampliant el seu focus d'atenció. En un començament les cures pal·liatives per a aquest tipus de pacients es centraven en l'atenció física i mèdica i en la planificació anticipada. A mesura que han passat les setmanes i mesos les cures d'infermeria i els aspectes psicològics, socials, espirituals i familiars han anat recuperant espai.
Voldria citar de manera molt resumida algunes de les moltes recomanacions que ens proposen dur a terme:
- en lloc d'aïllar a la pròpia habitació, considerar organitzar la cohort COVID-19 en unitats, el que els permet la llibertat de moviment.
- invertir en solucions alternatives i creatives per a les visites restringides com la realitat virtual.
- involucrar les famílies tant com es pugui en el procés de final de vida, des de si és possible autoritzant visites, a preguntant i duent a terme els seus rituals/desitjos.
- fomentar un adeu pacífic. Després de la mort d'una persona amb demència, informar als familiars sobre el procés de mort i els rituals que es van utilitzar. Explicar les últimes paraules o gestos significatius del seu familiar. Valorar realitzar una fotografia després de la mort.
 Per acabar, voldria recomanar-vos a tots la lectura de la resta de recomanacions doncs estic segura que no us deixaran indiferents. 
REFERENCIA: 
Bolt, S. R., van der Steen, J. T., Mujezinović, I., Janssen, D. J., Schols, J. M., Zwakhalen, S. M., ... & Meijers, J. M. (2020). Practical nursing recommendations for palliative care for people with dementia living in long-term care facilities during the COVID-19 pandemic: A rapid scoping review. International journal of nursing studies, 103781
Ana Rodríguez
Infermera especialista en Geriatria, 
Centre Forum Parc de Salut Mar

Els autors, partint de les premisses que les cures pal·liatives en pacients amb demència són complexes, que el personal d'infermeria és clau per dur-les a terme amb la major excel·lència i que la bibliografia consultada indica que en temps de crisis humanitàries o pandèmies aquestes han d'estar presents; ens faciliten un seguit de recomanacions pràctiques de cures per dur a terme en pacients amb demència, ingressats en centres de llarga estada / residències i infectats per COVID-19.

Per a la seva elaboració han realitzat una revisió bibliogràfica emmarcada dins el projecte DEDICATED l'objectiu del qual és la millora de les cures pal·liatives per a les persones amb demència i les seves famílies. Finalment, amb els 23 textos que van ser inclosos, tant articles com guies clíniques i altres textos de fonts rellevants; ens presenten un llistat de recomanacions de cures pal·liatives específiques per a pacients amb demència i COVID-19.

Els autors destaquen la dificultat de trobar literatura al respecte ja que és obvia la manca d’evidència científica davant d'una nova malaltia, però destaquen que a mesura que avançava el temps van comprovar com el nombre de publicacions anava en augment i com aquestes anaven ampliant el seu focus d'atenció. En un començament les cures pal·liatives per a aquest tipus de pacients es centraven en l'atenció física i mèdica i en la planificació anticipada. A mesura que han passat les setmanes i mesos les cures d'infermeria i els aspectes psicològics, socials, espirituals i familiars han anat recuperant espai.

Voldria citar de manera molt resumida algunes de les moltes recomanacions que ens proposen dur a terme:

- en lloc d'aïllar a la pròpia habitació, considerar organitzar la cohort COVID-19 en unitats, el que els permet la llibertat de moviment.

- invertir en solucions alternatives i creatives per a les visites restringides com la realitat virtual.

- involucrar les famílies tant com es pugui en el procés de final de vida, des de si és possible autoritzant visites, a preguntant i duent a terme els seus rituals/desitjos.

- fomentar un adeu pacífic. Després de la mort d'una persona amb demència, informar als familiars sobre el procés de mort i els rituals que es van utilitzar. Explicar les últimes paraules o gestos significatius del seu familiar. Valorar realitzar una fotografia després de la mort. 

Per acabar, voldria recomanar-vos a tots la lectura de la resta de recomanacions doncs estic segura que no us deixaran indiferents. 


REFERENCIA: Bolt, S. R., van der Steen, J. T., Mujezinović, I., Janssen, D. J., Schols, J. M., Zwakhalen, S. M., ... & Meijers, J. M. (2020). Practical nursing recommendations for palliative care for people with dementia living in long-term care facilities during the COVID-19 pandemic: A rapid scoping review. International journal of nursing studies, 103781


Ana Rodríguez

Infermera especialista en Geriatria, 

Centre Forum Parc de Salut Mar