La bona salut a casa com mesura de resultat en salut.

Geribloc
18/11/2020

L'estudi de les transicions assistencials i la reducció de reingressos hospitalaris vénen considerant-se elements clau de millora en atenció durant els últims anys i com un potencial indicador de la fragmentació entre els serveis d'atenció, en lloc de resultats en salut de les persones, per la qual cosa apareixen conceptes com:

- "Home Time": encara que va resultar ser una variable únicament estudiada en pacients amb accidents cerebrovasculars i insuficiència cardíaca, dóna compte de la mortalitat i els diferents serveis d'atenció hospitalaris.

- "Days alive and Out of the Hospital": incorpora a pacients hospitalitzats, però no el temps que van passar en un altre centre d'atenció mèdica. Únicament van estudiar pacients amb malalties cardíaques.

- "Home to home time": El temps que passa entre sortir del domicili i tornar-se’n. Tenen en compte la durada de l'estada hospitalària i entorns d'atenció post-aguda.

 En l'article "Healthy Days At Home (HDAH): A novel population-based outcome measure", detalla la seva fórmula per analitzar el resultat de salut dels pacients atesos per Medicare; un estudi observacional amb una mostra de 7.817.121 pacients, realitzat entre 2013 i 2016, en tres grups: A) persones ≥ 65 anys B) persones amb ≥ 2 malalties cròniques (EC) i C) persones amb ≥ 3 EC. L'objectiu era entendre com la HDAH variava segons els pacients i serveis d'atenció mèdica.

 La població atesa va obtenir 347,9 HADH de mitjana, el grup A 347,2 HDAH i el grup C 333,7 HDAH. La mitjana per als pacients de 65 a 69 anys va ser de 358,4 enfront de 325,3 HDAH per als pacients de ≥80 anys. Els homes van tenir més HDAH que les dones (349,2 vs 346,7). Un nivell socioeconòmic més baix es va associar amb menys HDAH per major mortalitat i utilització de l'atenció aguda i post-aguda. La raça negra va tenir menors HDAH que els de raça blanca. La distribució dels HDAH a nivell de mercat va resultar indicar que cada metge d'atenció primària addicional per cada 100,000 pacients de l'estudi afegia 0,1 HDAH i cada llit d'aguts addicional per cada 1000 pacients es va associar amb 3,7 HDAH menys.

 L'associació inversa entre llits d'hospital i HDAH mitjana podria implicar que un mercat amb una HDAH mitjana més baixa pot resultar en una major demanda de llits per a pacients aguts, o que una major oferta de llits disponibles està reduint la HDAH. Un altre dels atractius d'aquesta fórmula i que diferencia de la resta de conceptes en l'actualitat és haver tingut en compte les visites a urgències, així com la utilització de serveis de salut en el domicili que realitzen els usuaris.

 D'aquesta manera, s'aconsegueix mesurar tant la utilització com el cost de l'atenció mèdica, a la vegada que mesura el valor per als pacients en forma de temps passat amb bona salut a casa.

 

Article: Burke LG, Orav EJ, Zheng J, Jha AK. Healthy Days at home: A novel population-based outcome measure. Healthc (Amst). 2020 Mar;8(1):100378. doi: 10.1016/j.hjdsi.2019.100378. Epub 2019 Nov 8. PMID: 31708403. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213076419302349?via%3Dihub

 

Mónica Mesas Cervilla

Infermera Pràctica Avançada del Hospital de Atenció Intermèdia Parc Sanitari Pere Virgili.