La importància de la nutrició y la immunosenescència a la infecció per la COVID-19.

Geribloc
04/11/2020

Seguint la línia d’aquets mesos en que s’han publicat diferents articles sobre la infecció per SARS-CoV-2, avui us volia presentar un article de opinió publicat a la revista Geroscience a l’agost de 2020, que fa una reflexió sobre dos factors molt rellevants i prevalents als nostres pacients: la malnutrició i la immunosenescència.

 

És conegut que l’edat avançada i la comorbiditat estan relacionades amb un deteriorament de l’estat nutricional. Aquests dèficits són deguts a malabsorció, augment de la pèrdua de nutrients, augment de la demanda metabòlica i la falta d’aportació a la dieta; i es relacionen clarament amb la pèrdua de massa muscular i de pes i per tant amb la fragilitat.

 

Els pacients malnodrits presenten molts canvis a diferents sistemes biològics i la nutrició exerceix un gran impacte al sistema immunitari dels pacients ancians, per alteracions a la immunitat cel·lular, producció de citoquines i la funció dels fagòcits. Així mateix l’edat provoca una disfunció del sistema immune que comporta una inflamació latent e immunodeficiència afectant tant l’immunitat innata com la adaptativa. Dades molt rellevants en quant a la producció d’anticossos i la resposta a la infecció i la vacunació.

 

Els autors fan referència a dos fases claus a la infecció per la COVID-19. Una fase inicial en que podem veure símptomes moderats i greus on s’activen tant la immunitat innata com la adaptativa que fan front a la infecció. Aquí els pacients ancians presenten el primer problema, donat que ambdues es troben alterades. Degut a les alteracions del sistema immunitari dependents de l’edat i que poden ser augmentades per els dèficits nutricionals, un percentatge elevat d’ancians progressen cap a una inflamació sistèmica insidiosa que afecta a diversos òrgans i els hi porten cap a una segona etapa de hiperinflamació.

 

Pel que fa a la nutrició, es fa referència a diversos nutrients on inclouen diferents vitamines i minerals, que juguen un paper important en mantenir el sistema immunitari i que molts cops són deficients als pacients d’edat avançada.

 

Per tant i com a conclusió la immunosenescència i la desnutrició poden contribuir al augment de la susceptibilitat i pitjor pronòstic en ancians amb infecció per SARS-CoV.2; per lo que una avaluació detallada d’aquets paràmetres podria ser important per identificar els pacients d’alt risc i es podrien plantejar assajos clínics que avaluïn l’eficàcia del suport nutricional en aquests pacients.

 

Referència: Bencivenga, L., Rengo, G., & Varricchi, G. (2020). Elderly at time of COronaVIrus disease 2019 (COVID-19): possible role of immunosenescence and malnutririon. GeroScience42(4), 1089–1092. https://doi.org/10.1007/s11357-020-00218-9

 

Isabel Arnau-Barrés

Metgessa Geriatria del Parc de Salut Mar