L’eina electrònica MedSafer per donar suport a la presa de decisions per a la deprescripció de fàrmacs potencialment inadequats (MPI)

Geribloc
25/07/2019
Un nou estudi explora com una eina de suport a la decisió clínica electrònica pot ajudar a reduir la càrrega de medicaments potencialment inadecuats en adults de més de 65 i hospitalitzats. The MedSafer Study: A Controlled Trial of an Electronic Decision Support Tool for Deprescribing in Acute Care. Emily G. McDonald, MD, et al. J Am Geriatr Soc. 2019 Jun 27. doi: 10.1111/jgs.16040.
Aquest estudi multicèntric canadenc es va dur a terme en diverses unitats docents de tres hospitals aguts entre setembre 2016 i maig 2017. Els 1.066 pacients inclosos per a l'estudi tenien 65 anys o més, una esperança de vida de més de 3 mesos i estaven sent tractats amb 5 o més medicaments en el seu pla habitual de medicació. A l’admissió dels pacients a l’hopital, es van introduir dades de l’historial mèdic a Medsafer i durant las 72 h posteriors es va recollir el llistat més precís possible de la medicació habitual del pacient (incloent medicaments sense recepta i d'herboristeria) introduint també aquesta informació en l'eina Medsafer.
L'estudi compara, com a objectiu principal, la proporció de pacients amb un o més MPI amb deprescripcions realitzades en el procés de conciliació habitual, quan els pacients es donaven d’alta hospitalària (grup control), amb la proporció de pacients amb deprescripcions utilitzant Medsafer com a eina de suport a la decisió clínica (grup d'intervenció). Aquesta intervenció va ser utilitzar l'informe de deprescripció generat per Medsafer, basat en els algorismes que es contemplen als Beers Criteria®, Screening Tool of Older People’s prescriptions (STOPP) i Choosing Wisely lists. Com a suport a l’informe de Medsafer, els pacients participants en el grup d'intervenció van rebre un fullet informatiu sobre els riscos de la polimedicació i la lògica de la descripció en molts d'aquests casos. L'informe de deprescripció va ser annexat a aquesta informació per tal de ser utilitzat pel pacient en l'atenció primària.
La proporció de pacients amb un o més MPIs deprescrits a l’alta va augmentar de 46,9% actuant com de costum a 54,7% mitjançant l'eina Medsafer. No tots els fàrmacs es van associar amb un augment de la deprescripció a la branca d'intervenció, tres de les famílies més comunes implicades en el MPI eren: inhibidors de la bomba de protons (IBPs), opiacis per al dolor no oncològic crònic i benzodiazepines i Hipnòtics. De la mateixa manera, les diferències més importants en la deprescripció amb l'ús de Medsafer, respecte el mètode de conciliació habitual, es van produir amb fàrmacs antipsicòtics, sals de ferro i antidiabètics. En aquests tres casos, el % dels pacients a qui va ser retirat aquest tipus de fàrmacs era molt més elevat en la branca d'intervenció.
Es va calcular un NNT de 12, és a dir, de cada 12 pacients a qui se’ls va aplicar la intervenció amb Medsafer en comptes del procediment habitual, un pacient addicional va beneficiar-se de la deprescripció MPI.
Com a objectiu secundari es van mesurar els esdeveniments adversos per medicació dins dels 30 dies posteriors a la deprescripció per entrevista telefònica. En aquest cas no es van observar diferències entre el grup control i el grup d'intervenció, en ambdós casos la incidència d'esdeveniments adversos a causa de la medicació va ser del 5%.  La intervenció, per tant, mostra aquest valor afegit fins i tot en pacients admesos als centres on ja es fa de manera habitual la conciliació de medicaments i la deprescripció dels MPI.
L'estudi analitzat és un dels majors estudis sobre deprescripció a l’àmbit hospitalari. Els resultats mostren, i així queda evidenciat per l'alta taxa de participació, que tant els pacients com els seus cuidadors estan involucrats i interessats en rebre una prescripció més segura.
Les persones grans són sovint polimedicades, per la qual cosa és important saber si aquests fàrmacs són realment necessaris i, si no, s’ha de realitzar una deprescripció dels mateixos; ja que en molts casos els efectes secundaris de la polimedicació són més grans que els beneficis dels tractaments. Eines electròniques de suport a la decisió poden ser una gran ajuda per als professionals de revisió de medicaments. Medsafer es mostra com una eina per ajudar a la revisió de MPI, que podria integrar-se a nivell hospitalari en el flux de treball dels professionals sanitaris i proporcionar un nivell de suport que aporti valor afegit a la revisió i ajudar en l'enfocament de la sobrecàrrega de medicaments que experimentem sovint al nostre entorn.
Aquí està l'enllaç: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.16040
Mar Cervera Martínez
Farmacèutica Clínica. Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Professora associada de la URV. Facultat de Medicina i Ciències de la salut.

Un nou estudi explora com una eina de suport a la decisió clínica electrònica pot ajudar a reduir la càrrega de medicaments potencialment inadecuats en adults de més de 65 i hospitalitzats. The MedSafer Study: A Controlled Trial of an Electronic Decision Support Tool for Deprescribing in Acute Care. Emily G. McDonald, MD, et al. J Am Geriatr Soc. 2019 Jun 27. doi: 10.1111/jgs.16040.

Aquest estudi multicèntric canadenc es va dur a terme en diverses unitats docents de tres hospitals aguts entre setembre 2016 i maig 2017. Els 1.066 pacients inclosos per a l'estudi tenien 65 anys o més, una esperança de vida de més de 3 mesos i estaven sent tractats amb 5 o més medicaments en el seu pla habitual de medicació. A l’admissió dels pacients a l’hopital, es van introduir dades de l’historial mèdic a Medsafer i durant las 72 h posteriors es va recollir el llistat més precís possible de la medicació habitual del pacient (incloent medicaments sense recepta i d'herboristeria) introduint també aquesta informació en l'eina Medsafer.


L'estudi compara, com a objectiu principal, la proporció de pacients amb un o més MPI amb deprescripcions realitzades en el procés de conciliació habitual, quan els pacients es donaven d’alta hospitalària (grup control), amb la proporció de pacients amb deprescripcions utilitzant Medsafer com a eina de suport a la decisió clínica (grup d'intervenció). Aquesta intervenció va ser utilitzar l'informe de deprescripció generat per Medsafer, basat en els algorismes que es contemplen als Beers Criteria®, Screening Tool of Older People’s prescriptions (STOPP) i Choosing Wisely lists. Com a suport a l’informe de Medsafer, els pacients participants en el grup d'intervenció van rebre un fullet informatiu sobre els riscos de la polimedicació i la lògica de la descripció en molts d'aquests casos. L'informe de deprescripció va ser annexat a aquesta informació per tal de ser utilitzat pel pacient en l'atenció primària.

La proporció de pacients amb un o més MPIs deprescrits a l’alta va augmentar de 46,9% actuant com de costum a 54,7% mitjançant l'eina Medsafer. No tots els fàrmacs es van associar amb un augment de la deprescripció a la branca d'intervenció, tres de les famílies més comunes implicades en el MPI eren: inhibidors de la bomba de protons (IBPs), opiacis per al dolor no oncològic crònic i benzodiazepines i Hipnòtics. De la mateixa manera, les diferències més importants en la deprescripció amb l'ús de Medsafer, respecte el mètode de conciliació habitual, es van produir amb fàrmacs antipsicòtics, sals de ferro i antidiabètics. En aquests tres casos, el % dels pacients a qui va ser retirat aquest tipus de fàrmacs era molt més elevat en la branca d'intervenció.

Es va calcular un NNT de 12, és a dir, de cada 12 pacients a qui se’ls va aplicar la intervenció amb Medsafer en comptes del procediment habitual, un pacient addicional va beneficiar-se de la deprescripció MPI.

Com a objectiu secundari es van mesurar els esdeveniments adversos per medicació dins dels 30 dies posteriors a la deprescripció per entrevista telefònica. En aquest cas no es van observar diferències entre el grup control i el grup d'intervenció, en ambdós casos la incidència d'esdeveniments adversos a causa de la medicació va ser del 5%.  La intervenció, per tant, mostra aquest valor afegit fins i tot en pacients admesos als centres on ja es fa de manera habitual la conciliació de medicaments i la deprescripció dels MPI.

L'estudi analitzat és un dels majors estudis sobre deprescripció a l’àmbit hospitalari. Els resultats mostren, i així queda evidenciat per l'alta taxa de participació, que tant els pacients com els seus cuidadors estan involucrats i interessats en rebre una prescripció més segura.
Les persones grans són sovint polimedicades, per la qual cosa és important saber si aquests fàrmacs són realment necessaris i, si no, s’ha de realitzar una deprescripció dels mateixos; ja que en molts casos els efectes secundaris de la polimedicació són més grans que els beneficis dels tractaments. Eines electròniques de suport a la decisió poden ser una gran ajuda per als professionals de revisió de medicaments. Medsafer es mostra com una eina per ajudar a la revisió de MPI, que podria integrar-se a nivell hospitalari en el flux de treball dels professionals sanitaris i proporcionar un nivell de suport que aporti valor afegit a la revisió i ajudar en l'enfocament de la sobrecàrrega de medicaments que experimentem sovint al nostre entorn.

 

Aquí està l'enllaç: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.16040

Mar Cervera Martínez Farmacèutica Clínica. Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Professora associada de la URV. Facultat de Medicina i Ciències de la salut.