Manifest

Manifest per tal de posicionar-se respecte a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern de l’Estat contra la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut

Davant la interposició del recurs d’inconstitucionalitat promogut pel Govern de l’Estat espanyol a la Llei 9/2017 d'universalització de l'assistència sanitària, aprovada pel Parlament de Catalunya; considerem que hem d’actuar per garantir el dret d’accés a la salut.

Com a professionals del sector, defensem que la salut és un dret humà fonamental i que actua com a element de cohesió social central del nostre estat del benestar. En aquest sentit, estem promovent una plataforma que insti al Departament de Salut a mantenir la cobertura sanitària universal per a tots els residents a Catalunya.

Adjuntem la pagina on hi trobaràs el manifest per tal que, si et sembla oportú el puguis signar. Alhora, t’agrairíem que ens ajudessis a fer-ne difusió del mateix.

Salut, un dret de tothom

Enllaç: https://chn.ge/2Iv3NQH