Novembre
7
2019
25è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
Congrés
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
Dies 07 i 08 de novembre de 2019
07-11-2019 | 08:00 - 20:00 | Auditori
08:00 - 20:00Experiències de bones pràctiques d'atenció a les persones amb demència ( Sessió )
09:30 - 10:30Fragilitat: de la capacitat intrínseca a la capacitat pronòstica ( Sessió )
11:30 - 12:00Cafè ( Càtering )
12:00 - 12:20Inauguració ( Sessió )
12:20 - 13:00The future of caring for older persons is inter-professional ( Sessió inaugural )
13:00 - 14:00Simpòsium patrocinat ( Simposi )
14:00 - 15:30Dinar ( Càtering )
15:30 - 16:30Persones grans multimorbiditat i polifarmàcia. Ho fem bé? ( Taula rodona )
16:30 - 17:15Simpòsium proposat pels socis ( Simposi )
17:15 - 18:30Millors comunicacions en geriatria ( Sessió comunicacions )
07-11-2019 | 13:00 - 15:00 | Sala 2
13:00 - 14:00Simpòsium patrocinat ( Simposi )
07-11-2019 | 13:00 - 18:00 | Sala 10
13:00 - 14:00Simpòsium patrocinat ( Simposi )
15:30 - 16:30Experiències col·laboratives en el maneig de ferides cròniques ( Taula rodona )
16:30 - 18:00Habitatge, persones grans i serveis ( Taula rodona )
08-11-2019 | 08:00 - 20:00 | Auditori
08:00 - 20:00Simpòsium patrocinat ( Simposi )
09:00 - 09:30Musicoteràpia: des de la evidència a la implementació ( Ponència )
09:30 - 10:15Assemblea de la SCGiG ( Sessió administrativa )
10:15 - 11:00Key-note: Educació i formació en Geriatria: una mirada al futur des del món ( Conferència )
11:00 - 11:30Cafè ( Càtering )
11:30 - 12:30Estat i futur de la formació en Geriatria: una mirada al futur des del món ( Taula rodona )
12:30 - 13:15Innovacions en docència: obrim la ment! ( Taula rodona )
13:15 - 14:00Simpòsium patrocinat ( Simposi )
14:00 - 15:30Dinar ( Càtering )
15:30 - 16:45Grups de Treball de la SCGiG. Experiències col·laboratives: estat actual i línies de futur ( Sessió )
16:45 - 17:3025 anys de congressos en la Geriatria i Gerontologia catalana: sumant en el temps ( Sessió cloenda )
16:45 - 17:30Lliurament de premis i Beca Vicenç Mercadé ( Sessió cloenda )
08-11-2019 | 12:00 - 14:00 | Sala 1
12:30 - 13:15Experiències en atenció geriàtrica urgent: barreres i facilitadors ( Taula rodona )
08-11-2019 | 12:00 - 14:00 | Sala 2
13:15 - 14:00Simpòsium patrocinat ( Simposi )
08-11-2019 | 12:00 - 14:00 | Sala 3
13:15 - 14:00Simpòsium patrocinat ( Simposi )
08-11-2019 | 13:00 - 17:00 | Sala 8
13:15 - 14:00Simpòsium patrocinat ( Simposi )
15:30 - 16:45Vulnerabilitat social en persones grans ( Taula rodona )