Neus Gual

Neus Gual

Metgessa especialista en geriatria del Parc Sanitari Pere Virgili.Co-coordinadora del #GeribloC.
Neus Gual

A.Blair et al publiquen aquest agost a la revista International Psychogeriatrics  un estudi realitzat a Austràlia, en un entorn rural, on han utilitzat persones voluntàries per a acompanyar a persones grans amb demència i/o delírium mentre estaven ingressades en diferents hospitals d’aguts. L’ús de voluntaris en relació amb la prevenció de delírium la coneixem sobretot pel programa HELP (Hospital Elder Life Program), destinat a prevenir la aparició de delírium mitjançant mesures no farmacològiques, i on la presencia de voluntaris és fonamental. En aquest estudi que ara es presenta, molt menys ambiciós que el programa HELP, incorporen els voluntaris en diferents hospitals d’entorns rurals perquè acompanyin a persones grans hospitalitzades amb demència, que estiguin en risc de patir delírium o que ja n’estiguin patint un. Aquests voluntaris, abans de començar, reben una formació de 8 sessions sobre delírium i demència, sobre com donar una atenció centrada en la persona i un suport emocional en aquest tipus de pacients. Un cop entrenats, els voluntaris realitzen un acompanyament diari, similar al que faria un familiar, podent donar suport a més d’un pacient cada dia.

Per valorar l’efecte d’aquests voluntaris en aquest tipus de pacients es realitza un estudi multicèntric (7 hospitals), no randomitzat, i utilitzant una cohort històrica de pacients com a grup control. Finalment s’inclouen 270 pacients en el grup intervenció i 188 al grup control, amb característiques basals similars entre els 2 grups. En el grup intervenció, els pacients van rebre una mitjana de 5 visites dels voluntaris durant l’ingrés hospitalari, i com a resultats destaca una reducció significativa dels reingressos a 28 dies (17% vs 8.6%; p=0.006). Destaca un augment de l’estada hospitalària en el grup intervenció sense una clara explicació. No hi ha diferències en mortalitat o altres esdeveniments adversos, tampoc hi ha diferències en quan a la medicació rebuda.

Estem per tant davant una de les poques intervencions (i no gaire costosa) que ha demostrat disminuir de forma important i significativa els reingressos, tot i que amb un lleu augment de l’estada hospitalària, en pacients altament complexes i fràgils. Tot i que el voluntariat funciona de formes molt diverses segons els diferents països, i que per tant la aplicabilitat d’aquest programa té importants limitacions en el nostre àmbit, pot ser molt interessant començar a incorporar de forma més decidida voluntaris als hospitals, i probablement no només als hospitals d’aguts, sinó també a altres nivells assistencials. I sobretot valorar-ne la seva eficàcia.

 

Article: Blair A, Anderson K, Bateman C. The "Golden Angels": effects of trained volunteers on specialling and readmission rates for people with dementia and delirium in rural hospitals. Int Psychogeriatr. 2018 Aug 13:1-10

 

Tags: , ,