Les transicions assistencials, no planificades des dels centres residencials als hospitals d’aguts continua essent un tema d’interès. L’edició del mes de Gener de la revista  JAGS, publica un nou model d’intervenció (basat en experiències prèvies)  en Nursing Homes (NH), que té com a objectiu disminuir els trasllats potencialment evitables (TPE) d’aquests centres als hospitals d’aguts.

El projecte, anomenat OPTIMISTIC (Optimising Patients Transfers, Impacting Medical quality, and Improving Syntoms), busca integrar diferents estratègies que ja s’han aplicat anteriorment.  Aquesta es centra en 3 nuclis principals: 1) millorar l’atenció mèdica, 2) millorar les transicions assistencials, i 3) millorar l’atenció pal·liativa en les situacions de final de vida.

El primer eix,  basant-se en el projecte INTERACT ( www.interact2.net ) busca ajudar al personal assistencial  a detectar de forma precoç els signes que poden desencadenar una descompensació mèdica, per a realitzar un maneig pro-actiu intentant evitar que el procés acabi amb un TNP. Aquest, també inclou reunions  amb els residents i familiars, amb l’objectiu de buscar una atenció centrada en la persona.

El segon, busca millorar la coordinació, comunicació i seguretat dels trasllats entre els diferents nivells assistencials. Ja sigui en el moment d’anar als hospitals d’aguts, com en el retorn. La font novament és el projecte INTERACT.

El tercer, basat en el projecte Physicians Orders for Scope of Treatment (POST), busca establir amb els residents un diàleg estandarditzat sobre la planificació avançada davant el final de vida. Paral·lelament es realitza una formació específica al personal assistencial de les NH per poder manejar el final de vida en els pròpis centres.

El projecte finançat per un ajut oficial, es va poder implementar a 19 NH de l’estat d’Indiana. Des de Febrer 2013 a Gener de 2014 s’inclogueren un total de  4.035 residents ( mitjana d’edat de 80 anys, 73%dones i un 59% amb demència). Durant aquest període s’han registrat 910 trasllats no planificats, del quals s’han considerat el 28% com a evitables. Entre els factors de risc de trasllat han detectat: hospitalització recent en els últims 6 mesos, Insuficiència cardíaca crònica, demència amb símptomes psicològics i conductuals associats i pacients amb MPOC.

Els autors comenten que l’èxit d’aquesta nova iniciativa,  es valorarà en un primer lloc  mitjançant la reducció del nombre de TPE,  i en segon lloc, amb  l’estalvi econòmic que generarà a nivell d’hospitals d’aguts i d’atenció intermèdia.  Consideren que aquest es podrà invertir en millorar l’atenció en les NH.

Experiències anteriors com INTERACT han assolit parcialment els objectius de disminuir el TPE,  caldrà  seguir amb atenció aquest projecte per veure si assoleix els seus objectius.

Podeu trobar l’article en el següent enllaç:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25537789

 

Tags: , ,