És circumstancial o és una cosa que estem començant a notar que passem més davant de les màquines que parlant amb les persones. La prova és que tu ara mateix estàs davant d'una. Doncs aquest pensament generalitzat ens ho confirmen dos articles que han estat publicats en el que va d'any. I són de dos llocs "tan propers" com Palo Alto a Califòrnia i Suïssa.

El primer estudi, realitzat en un àmbit hospitalari a Suïssa, consistia a observar el temps que passaven els residents de medicina interna a cadascuna de les seves activitats. Per a això van seguir a 39 residents amb al menys 29 mesos d'experiència (serien els nostres R3) i van analitzar les activitats que realitzaven durant 66 torns, 49 de dia i 17 de tarda.

Van dividir les activitats en directament relacionades amb l'usuari (com fer l'anamnesi i l'exploració o el passar la planta) o indirectament relacionades amb l'usuari (revisió de la història clínica, escriure la història), activitat de comunicació (reunions amb família), acadèmica (treballs d'investigació o docència), de tasques no mèdiques (menjar o contestar el mail personal o professional) o de transició (rentar-se les mans, anar a una altra unitat, vestir-se). El seu torn es va recollir la presència de l'usuari o d'un company i l'ús de l'ordinador o del mòbil. Van recollir tan detalladament les activitats perquè van utilitzar a estudiants que van ser contínuament darrere dels residents tot el temps.

Els resultats són molt curiosos, començant amb el temps treballat, ja que el torn durava de mitjana 1'6 hores més del que estipula. I dins del tipus d'activitats, la que ocupa més temps és el de les indirectes amb unes 6 hores (52,4% del temps de torn). Sent NOMÉS el temps d'activitats directes relacionades amb el pacient del voltant d'uns 200 minuts (28%). L'activitat de comunicació (informar la família) tenia una mitjana d'uns 15 minuts (1 2'3%). I per a formació disposen de mitjana d'uns 43 minuts per dia (6%).

Com a conclusió per cada hora que el resi passa amb el pacient, passa 5 hores fent altres tasques, entre elles tres amb un ordinador. Encara que sí que cal destacar que el temps que passava amb el pacient o la família era exclusiva per a ells, i no usaven alhora l'ordinador.

El segon estudi realitzat en el medi ambulatori a Palo Alto consistia a observar el temps que passaven 471 metges d'atenció primària (que incloïa tant a internistes, metges de família i pediatres), tots ja adjunts, durant quatre anys (del 2011 al 2014) dins de la història clínica electrònica (HCE). Sí que ells mateixos critiquen que aquest tipus de mesura no és del tot exacta, que hi ha diverses possibilitats que poden fer variar l'observació. És més, hi ha 1'20 hores que no saben com comptabilitzar. Però aquí no tenien a estudiants esclavitzats, ni crec que els adjunts s'haguessin deixat seguir fins al bany.

Conclouen que 3'07 hores passaven davant d'un pacient segons la HCE, i 3'18 hores fent treball d'oficina. Això últim ho consideren des comunicar-se amb els pacients a través d'un portal segur o del telèfon, revisar proves clíniques, actualitzar tractaments, o fer servir el correu electrònic laboral. Una altra conclusió és que, encara que el temps estudiat és molt petit, sí que el temps de les visites directes va lentament disminuint.

Un parell de dades curioses d'aquest estudi és que cada metge veien una mitjana de 12 pacients per dia, amb una mitjana de 15 minuts per cada pacient (si algun metge de família llegeix això, ja sap on ha d'anar).

Jo més que una sèrie de conclusions, que és el que solem plantejar al final dels post, en aquest m'agradaria llançar-vos un parell de preguntes que m'han sorgit en llegir aquests articles:

¿Val la pena intentar lluitar contra el fet que cada vegada estem més davant de l'ordinador ?. Aquí em mullo dient que és una batalla perduda quan TOT es fa a través de l'ordinador.

S'ha guanyat temps per al pacient en usar l'ordinador en comptes del paper ?, i si no per què ?. On s'ha anat aquest temps, que l'ordinador se suposa ens fa guanyar?

Bibliografia

Wenger N et al. Allocation of Internal Medicine Resident Time in a Swiss Hospital: A Time and Motion Study of Day and Evening Shifts. Ann Intern Med. 2017 Apr 18;166(8):579-586. doi: 10.7326/M16-2238

Tai-Seale M et al. Electronic Health Record Logs Indicate That Physicians Split Time Evenly Between Seeing Patients And Desktop Medicine. Health Aff (Millwood). 2017 Apr 1;36(4):655-662. doi: 10.1377/hlthaff.2016.0811.

 

Tags: , ,