Aquesta setmana tinc el plaer de penjar el post treballat per la Sara Gámez, infermera del Servei d'Hospitalització Domiciliària Integral de Badalona Serveis Assistencials. Gràcies per la teva col·laboració!

Aquest gener passat, apareixia en la Journal of Applied Gerontology un  estudi nordamericà quedescriu les diferències en el suport social i en ingressos residencials segons la ubicació geogràfica (rural, suburbà o urbà) de malalts grans. A més, examina si la relació entre el suport social i l’ingrésa residència pot ser diferent per a gent gran segons siguin de l’àmbit rural o no rural. Es tracta d’un treball longitudinal de set onades d’anàlisi (1998-2010) de l’estudi Health and Retirement Study que inclou 5.913 individus d’edat avançada. Respecte el suport social, no només s’inclouen els familiars sinó també, amics i veïns. Es considera institucionalització, haver passat 30 o més dies en una residència.

Després de fer una revisió de la literatura vigent, i que les dades del estudi HRS s'han utilitzat com a mostra d'anàlisi per "validar-les" en una població real , es plantegen tres hipòtesis:

(a) els ancians d’àmbit rural tenen taxes més altes d'ingrés a residència; (b) el menor suport socialdels ancians d’àmbit rural ha d’explicar aquesta major institucionalització; (c) el suport socialcondiciona més l’ingrés residencial en els ancians d’àmbit rural que en els d’àmbits no rural. Respecte la hipòtesi a: només els ancians que viuen en zones rurals del Sud i Centre Oest amb un problema de salut tenien major risc (dos vegades més) d’institucionalització. Per altra banda no s’ha pogut demostrar que els ancians d’àmbit rural tinguessin un menor suport social (incloent veïns i amics). Respecte la hipòtesi b: sembla que les diferències en el suport social quedocumenten entre rural i no rural no són suficients per explicar les diferències en institucionalització. Respecte la hipòtesi c: sembla que hi ha altres factors més enllà del suport social que condicionen institucionalització.

Conclusions:

Resulta un treball molt interessant que explora les diferències en suport social dels ancians segons la ubicació geogràfica i pretén buscar com els factors d’entorn, família i xarxa d’amistats condicionen institucionalització. Tot i que es pretenia evidenciar clares diferències en suport social i relació amb ingrés residencial entre els àmbits rural i no rural, aquestes no s’han confirmat de manera clara. Tot i així, són rellevants algunes de les dades que es presenten, com que la oferta de recursos en un territori és un possible condicionant d’ingrés. D’altra banda, és interessant la importància que es dóna al suport social més enllà de la família. En la nostra societat, en la que les estructures familiars estan canviant, potser hem de començar a pensar en incorporar sistemàticament ítems com el suport veïnal o d’amics en la part social de la valoració geriàtrica integral.

Referència:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25582118.

 

Data publicació: 5/3/15

 

Tags: