Ester Risco

Ester Risco

Infermera at Hospital Clínic de Barcelona/ Universitat de Barcelona
Investigadora en el grup de recerca CURES A LA GENT GRAN DEPENENT (CGGD).
Ester Risco

Les úlceres per pressió (UPP) són un dels problemes de salut amb més alta responsabilitat ètica i legal dins la nostra pràctica clínica com a infermeres. Encara que sabem que en la majoria d’ocasions aquestes es podrien evitar, seguim tenint una alta prevalença d’UPP en els diferents àmbits assistencials. A escala mundial, trobem una gran variabilitat d’indicadors relacionats amb les UPP. Però, es troben a faltar aquells que mesuren les accions preventives. Aquesta va ser precisament l’objectiu d’estudi de la revisió liderada per l’infermer Dr. Kottner. Publicada aquest novembre a la revista International Journal Wound.

 A partir de les diferents fonts documentals (MEDLINE, EMBASE i webs de principals institucions/organismes) es van seleccionar 146 indicadors diferents. Sent els més freqüents: incidència, prevalença, avaluació del risc, avaluació de la pell, intervencions nutricionals, formació específica, disponibilitat d’informació addicional, utilització de dispositius especials, plans de cures individualitzats i canvis posturals. Tot i que l’evidència ens diu que la proporció més gran de població amb alt risc d’UPP es troba en centres de llarga estada o en l’atenció domiciliària, només el 25% s’havien desenvolupat per aquest àmbit. Sols el 15% dels 146 indicadors s’havien validat per a la prevenció (entre els que si trobàvem els canvis posturals i la utilització de dispositius especials). I tan sols el 50% es consideraven d’utilitat per a la pràctica asistencial.

Aquests indicadors coincideixen amb aquells que també valorem normalment en el nostre context sanitari. Però tal com diu l’article, sovint com a una acció rutinària i sense un impacte mesurable en la prevenció de les UPP. És per això que cal validar indicadors que anticipin possibles complicacions cutànies i que permetin activar les mesures de prevenció. Un exemple és el dolor, avaluat per Smith et al. (2017) en un estudi prospectiu sobre una mostra de més de 600 pacients, i que va demostrar ser vàlid com a indicador precoç en el desenvolupament de UPP de grau II.

Conclusió:

  • Necessitem consensuar indicadors internacionals per a la prevenció basats en l’evidència (ex. dolor, canvis posturals, etc.).
  • Cal adaptar-los al nivell assistencial, segons la tipologia de pacients i les condicions organitzatives.
  • Tenim la responsabilitat d’evitar l’aparició d’UPP com a mesura de qualitat i seguretat del pacient.
Kottner J, Hahnel E, Lichterfeld-Kottner A, Blume-Peytavi U, Büscher A. Measuring the quality of pressure ulcer prevention: A systematic mapping review of quality indicators. Int Wound J. 2017; 1–7. https://doi.org/10.1111/iwj. 12854
Smith IL, Brown S, McGinnis E. Exploring the role of pain as an early predictor of category 2 pressure ulcers: a prospective cohort study BMJ Open 2017;7. e013623. https//doi: 10.1136/bmjopen-2016-013623
 

Tags: , ,