L'atenció centrada a la persona (ACP) és un model molt recent, de principis del segle XXI, que encara no està establert en el nostre sistema sanitari.

Avui us intentarem explicar l'experiència de la implementació d'aquest model d'atenció a Suècia, a través d'un article recent de BMC Health Serv Res.

Per a això van realitzar entrevistes semiestructurades, no només amb els sanitaris que havien adoptat aquest model d'atenció, sinó també amb usuaris en els quals es va realitzar aquest model d'atenció.

Hi va haver tres grups d'estudi, el primer amb 18 investigadors que treballaven en diferents tipus d'estudi d'APC. Un segon grup de 17 sanitaris, des d’auxiliars d'infermeria a caps d'àrea, que estaven dividits en quatre equips de quatre àrees hospitalàries. Hi va haver un tercer grup de pacients, vint per cada àrea hospitalària, que haguessin estat ingressats en alguna d'aquestes àrees hospitalàries "especialitzades".

El primer que es conclou després de l'anàlisi de resultats dels professionals, per al que es va usar un procés estandarditzat de normalització, és que la definició d’ACP no era la mateixa per a tothom.

En aquest article es parla d'aspectes que van contra aquest model d'atenció, com són el curt temps d'entrenament, l'existència de "líders" contraris al model, l'existència de barreres organitzatives, o la jerarquia entre d'altres.

Però també es proposen mesures afavoridores, com la instauració d’"ambaixadors", que són un pont entre l'atenció habitual i el nou model. Un altre mesura va ser establir rutines, alhora que s'anava desenvolupant el model.

Però una cosa curiosa de l'estudi és la resposta dels pacients, que encara que no havien estat informats del canvi organitzatiu en el model d'atenció, sí que ho van notar de manera positiva, especialment en la informació.

Conclusions

  • L'atenció centrada en la persona es pot realitzar en àrees hospitalàries.
  • Tot i múltiples inconvenients es pot dur a terme.
  • Aquest model d'atenció es valora positivament des del punt de vista dels pacients.

Bibliografia

Naldemirci Ö et al. Deliberate and emergent strategies for implementing person-centred care: a qualitative interview study with researchers, professionals and patients. BMC Health Serv Res. 2017 Aug 4;17(1):527. doi: 10.1186/s12913-017-2470-2.

 

Tags: ,