Estem preparats per abordar la sexualitat de la gent gran amb naturalitat?

La veritat és que la majoria dels professionals, ni la societat en sí ho contempla.

Al llarg dels anys, aquest tema ha estat considerat tabú, rebent una notable indiferència, menyspreu i incomprensió; influenciat bàsicament per factors socioculturals, prejudicis i estereotips generalitzats més que per un coneixement científic.

Actualment hi ha estudis que aporten dades en què es demostra el fet de que si hi ha condicions adequades, pot afavorir les relacions de la gent gran. Per això s'han de trencar els tabús, desvincular-la de la joventut i la reproducció i tractar-la amb seriositat i respecte com es fa amb qualsevol altre tipus de necessitat, sigui de l'índole que sigui.

En l'article d'avui, publicat a la revista Age and Ageing d'aquest mes, tracta el tema de l'associació entre l'activitat sexual en homes de més de 70 anys d'edat no institucionalitzats i la funció cognitiva, mitjançant l'avaluació de 986 homes al inici de l'estudi, 829 homes als 2 anys i 595 homes als 5 anys de seguiment. Es va avaluar la funció sexual mitjançant un qüestionari estandarditzat (funció erèctil, activitat sexual, satisfacció sexual, desig sexual) i es va estudiar l'associació entre els canvis de la funció sexual i els registrats a nivell cognitiu utilitzant el MMSE en les 3 ocasions temporals. Es va valorar també l'edat, l'IMC, la comorbiditat, l'estar sa (autoavaluat), l'hàbit de fumar, la quantitat de medicaments, el país de naixement, l'educació, l'estat civil, la depressió i les hormones reproductives en totes les etapes de l'estudi.

Els resultats van mostrar una disminució en la funció erèctil i l'activitat sexual al llarg del temps i una associació estadística significativa amb una disminució en el MMSE al llarg del temps. La disminució en la satisfacció sexual i el desig sexual al llarg del temps no es va associar amb canvis en el MMSE. El que podria proporcionar evidència d'una relació temporal longitudinal entre l'activitat sexual i la funció cognitiva.

Al final de l'article introdueixen la hipòtesi de si la possibilitat de mantenir una vida sexual saludable tindria un efecte positiu en la funció cognitiva ... Pel que es podria concloure:

Per què no? ... si se sap que els problemes sexuals són capaços de produir empobriment emocional i per tant empitjorar la qualitat de vida de l'ancià. Si es considera factor protector de deteriorament una vida activa tant física com social. Tindria sentit pensar que una vida sexual preservada també ho pogués ser, ja que mitjançant ella s'estableixen vincles que tal com explica la psicòloga C. Rodriguez a La sexualitat en l'ancià '' Ajuden en el desenvolupament psicoafectiu de l'ancià, fomenten la seva autoestima, se senten estimats i finalment els fa la vida més agradable ''.

 

Ref.:Temporal associations between sexual function and cognitive function in community-dwelling older men: the Concord Health and Ageing in Men Project.

Hsu, B.; Hirani, V.; Waite, L.M.; Naganathan, V.; Blyth, F.M.; Le Couteur, D.G.; Seibel, M.J.; Cumming, R.G.; Handelsman, D.J.

Vol. 47 Nr. 6 Página: 900 - 904 Fecha de publicación: 01/11/2018

doi: 10.1093/ageing/afy088