Sami Loutfi

Metge Geriatra
Adjunt al Servei de Geriatria del Consorci Sanitari de Terrassa.
Unitat Funcional d'atenció domiciliària al pacient crònic i complexe.
Sami Loutfi

Aquesta setmana tinc el plaer de publicar el post de la Rosa Chito Perona, treballadora social del Servei de Geriatria del Consorci Sanitari de Terrassa.

Si tenir un alt nivell socioeconòmic (de les sigles en anglès, SEP), contribueix a un bon envelliment ... Què passa amb els que NO ho tenen?

Alguns estudis apunten que les desigualtats socioeconòmiques condicionen la qualitat de l'envelliment i la salut; això ajuda a proposar polítiques que millorin les desigualtats, l'etiquetatge i l'atenció dels més vulnerables.

Però, què passa amb les persones amb un baix SEP? Són totes vulnerables? Podem anticipar que totes tindran un mal envelliment?

L'article d'aquesta setmana, publicat el passat mes de Febrer a The Gerontological Society of America, té com a objectiu aportar nous coneixements en salut i en el funcionament de la gent gran. Estudia el fenomen de resiliència en persones amb baix nivell socioeconòmic i que tenen un bon envelliment. En aquest estudi es descobreixen una varietat de factors que protegeixen aquestes persones del seu baix SEP.

La mostra analitzada és d'11 persones grans definides amb baix SEP, resilients i amb envelliment adequat (que pertanyen al grup d'estudi prospectiu d'envelliment a Holanda -LASA- entre els anys 1992 i 2016, entre 55 i 84 anys). A través d'entrevistes semiestructurades, es busca identificar elements que al llarg de la seva vida, contribueixen a la resiliència.

De l'anàlisi de les dades sorgeixen 6 temes que apunten factors que habiliten i desenvolupen la resiliència:

•El suport social: a través de l'ajuda puntual d'amics / família, de les ajudes socials i de l'ajuda mútua en la comunitat.
•La realització d'accions concretes per millorar les seves pròpies condicions socioeconòmiques.
•El canvi de perspectiva: considerar els èxits aconseguits tot i tenir un baix SEP.
•La perseverança: lluita mental
•La resignació: acceptació de la situació amb actitud positiva.
•La generativitat: ensenyar i transmetre coneixements a altres generacions, compensa la falta d'oportunitats i dóna sentit de propòsit i vàlua de la pròpia vida.

Les conclusions de l'article apunten a la importància del sistema de protecció social, el suport i reconeixement de la comunitat. Per tant, la resiliència individual estaria relacionada amb la resiliència de la comunitat / societat. A més, detallen que no ser conscient de tenir un baix nivell SEP no és un desavantatge, i que viure adversitats que s'estenen en el temps, si es viuen amb acceptació, tampoc ho és.

En l'article es recomana que, qualsevol intervenció per millorar les polítiques socials, haurien de ser dissenyades i discutides amb les persones objecte de l'estudi.

Moltes de les persones objecte de la nostra intervenció en el dia a dia pertanyen a aquest grup; podem caure en l'error de valorar-les per igual, no veient les seves potencialitats i possibilitats. Intervenir fomentant el seu empoderament (a través de les seves habilitats i recursos) i reduint estereotips, podria millorar la nostra pràctica professional.

Tough Times Have Become Good Times: Resilience in Older Adults With a Low Socioeconomic Position
Almar A L Kok, MSc Fenna van Nes, PhD Dorly J H Deeg, PhDGuy Widdershoven, PhD Martijn Huisman, PhD
The Gerontologist, Volume 58, Issue 5, 14 September 2018, Pages 843–852,