Sami Loutfi

Sami Loutfi

Metge Geriatra
Adjunt al Servei de Geriatria del Consorci Sanitari de Terrassa.
Unitat Funcional d'atenció domiciliària al pacient crònic i complexe.
Sami Loutfi

Cada cop més, la valoració geriàtrica integral es va implimentant a la comunitat amb bons resultats. I en relació a això, en un número recent de la revista Age & Ageing, es planteja saber la prevalència dels diferents problemes geriàtrics en pacients de la comunitat amb risc de deteriorament funcional detectats per la valoració geriàtrica integral, i quin reconeixement en fan d’aquests.

L’estudi es va realitzar randomitzat i controlat en 13 centres d’atenció primària holandesos entre els Desembres de 2010 i 2014. Es basava en la realització d’un programa de visites domiciliàries en pacients de més de 70 anys. Es va realitzar una valoració geriàtrica integral per infermeria experta, realitzant múltiples visites amb la finalitat de prevenir discapacitat. El risc de deteriorament funcional es mesurava amb l’ISAR-PC (qüestionari d’screening de pacients de risc, adaptat a la comunitat) i es van mesurar fins a 32 problemes geriàtrics. Després de la valoració i de l’identifació dels diferents problemes, se’ls preguntava directament si els/les reconeixien com a problema i si n’acceptaven una intervenció.

Es van excloure aquells pacients amb una expectativa de vida menor de 3 mesos, pacients amb diagnòstic de demència i aquells que no entenien l’idioma holandès.
Resultats:
van ser randomitzats 3.430 pacients de més de 70 anys, 1209 van ser identificats amb elevat risc de deteriorament funcional i són els que es van incloure en el grup d’intervenció. L’edat mitja va ser de 82.9 anys, 65% dones.
Dels 32 problemes geriàtrics evaluats, valorats per problemes (clínics, psicològics, funcionals i socials, respectivament) van ser: polifarmàcia (47,5%), augment del risc d’alcoholisme i altres tòxics (68,9%), limitacions en activitats diàries (85%) i soledat (32,4%). Les variables reconegudes com a problema van ser: dolor (41,2%), símptomes depressius (20,3%), disminució agudesa auditiva (27,4%) i soledat (19.1%).
Les intervencions que es van realitzar van ser per dolor (n= 114), simptomes depressius (n =65), mobilitat ( n= 82) i soledat (n=65).
Les conclusions que els autors fan de l’article són que, tot i que la VGI detecta la majoria de problemes geriàtrics, resulten poc reconeguts com a tal pels propis pacients. De 32 problemes evaluats, la dependència funcional era el més comú però el dolor i la incontinència van ser els majorment reconeguts pels pacients. Van reconeixer de mitja un problema de cada 8.
Subratllar que, problemes com la hipertensió, el restrenyiment i els relacionats amb el consum d’alcohol i altres tòxics, eren poc reconeguts, el què podria indicar-nos que la VGI detecta problemes que aparentment no tenen rellevància clínica.
Tot i així conclouen que, preguntar a les persones grans per quins problemes detectats reconeixen, pot ajudar a establir un pla individualitzat i millorar l’eficiència del procés d’atenció.

 

Punts claus de l’estudi:
.És un dels primers estudis que valora la correlació entre la detecció d’un problema mitjançant una valoració geriàtrica integral i el reconeixement que en fan les persones grans de la Comunitat.
.Crida l’atenció que per les persones de l’estudi, els problemes més importants no eren la discapacitat, la polifarmàcia o les caigudes com sabem de la seva importància si no, els dèficits sensorials, la incontinència i el dolor així com el poc suport social, pel què l’esfera emocional i social té més valor que la funcional i la clínica.
.Probablement, estem davant una dualitat difícil però analitzable en més estudis: ens fa falta entendre com a clínics quins són els veritables problemes percebuts de salut per les persones grans per poder centrar-nos més en la persona i a la vegada, ells passen més per alt dèficits funcionals i clínics que sabem empitjoren el seu pronòstic vital i de qualitat de vida i que no tenen perquè estar lligats a la seva edat.

 

Referència:

van Rijn M, Suijker JJ, Bol W, Hoff E, Ter Riet G, de Rooij SE, Moll van Charante EP, Buurman BM. Comprehensive geriatric assessment: recognition of identified geriatric conditions by community-dwelling older persons. Age Ageing 2016 Sep 10

 

 

Tags: ,