La recerca és imprescindible per poder adquirir i fonamentar el coneixement científic. Un dels objectius de la SCGiG és promocionar i facilitar, així com endegar la recerca bàsica i clínica.

Tradicionalment la nostra cultura geriàtrica i gerontològica no ha apostat fermament per la recerca. Els motius són diversos, però no són una excusa. És cert que la pressió assistencial fa que la dedicació sigui gairebé exclusiva en aquesta vessant i per què no dir-ho les diferents empreses sanitàries i socio-sanitàries no ho tenen com una prioritat. Però, tenim la fortuna que la gran dedicació assistencial ens fa veure i identificar problemes que d'una altra manera no veurien i, un problema és una oportunitat per fer recerca.

De vegades, no hi hagut formació formal per fer recerca, però tampoc és una excusa.

En aquest nou espai que obrim la SCGiG vol oferir als socis tot un conjunt d'eines, cursos, tallers, legislació i consultoria en relació a qualsevol aspecte relacionat amb la recerca.

Per començar adjuntem les directrius per a comunicar els estudis observacionals STROBE (Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology) que es fa servir arreu i que exigeixen les revistes mèdiques amb major factor d'impacte.asf

Dr. Domingo Ruíz