…’’El balance de la intervención quirúrgica fue desfavorable. Perdí todo: perdí hematíes, memoria, dioptrías, capacidad de concentración… En el quirófano entró un hombre inteligente y salió un lerdo. Imposible volver a escribir. Lo noté enseguida. No era capaz de ordenar mi cerebro. Me faltaban facultades físicas e intelectuales. Estaba acabado’’… 

Encara que va viure fins a l'any 2010, l'escriptor Miguel Delibes va considerar la seva mort literària a la mateixa taula de quiròfan el 1998 on va ser intervingut d'un càncer colorectal. No va tornar a escriure cap obra més. Aquestes frases són part d'un text que encapçalava el Volum I de les Obres Completes (Círculo de lectores) en el qual l'escriptor mort s'acomiadava de la literatura.

Actualment cada vegada són més el nombre de persones grans sotmeses a procediments quirúrgics i d'hospitalització. En aquest article publicat al maig de 2018 a la Revista Age and Ageing s'intenta determinar si tant una hospitalització com una cirurgia amb anestèsia general s'associa amb un pitjor rendiment cognitiu. Utilitzant la base de dades TILDA, que és una cohort longitudinal representativa d'una població estudi d'adults majors de 50 anys d'Irlanda. Així van realitzar un estudi longitudinal avaluant la memòria, funció executiva i la cognició global en 8.023 individus, on van excloure pacients amb deteriorament cognitiu, demència filiada i aquells que portaven fàrmacs específics per a aquesta última.

Es va evidenciar un pitjor rendiment cognitiu en els dos grups comparant amb els no hospitalitzats, demostrant així que hi ha conseqüències cognitives després d'un procediment quirúrgic i un perjudicial impacte de l'hospitalització sobre la cognició.

A més de la fisiopatologia, les causes directes de l'afectació cognitiva són variades i no queden del tot clares: l'anestèsia, la malaltia de base que porta a hospitalització, la medicació, la mateixa cirurgia o el conjunt en si ...; És important la prevenció de delirium tant com el seu correcte maneig però també és important conèixer i evitar les complicacions clíniques, funcionals i cognitives en les que pot derivar atès que s'augmenta considerablement la comorbiditat i mortalitat.

Una millor comprensió i conscienciació del delirium així com establir noves estratègies per evitar l'hospitalització, la polimedicació i un millor control de les malalties cròniques ens ajudaran a evitar complicacions a curt / mitjà i llarg termini.

Ref.: Hospitalisation and surgery: are there hidden cognitive consequences? Evidence from The Irish Longitudinal study on Ageing (TILDA) 

Age and Ageing 2018; 47: 408–415 

doi: 10.1093/ageing/afy020