Esther Roquer

Esther Roquer

- Metgessa especialista en geriatria al Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
- Médico especialista en geriatria, Hospital universitario Sant Joan de Reus.
Esther Roquer

La detecció precoç de la fragilitat així com les causes que determinen la seva aparició són actualment un dels punts importants d’investigació en l’àmbit de la geriatria. Paral·lelament, l’estudi de la microbiota intestinal ha esdevingut de gran importància donada la cada cop més clara evidència de la seva relació amb el desenvolupament de diferents malalties així com amb el procés d’envellir. La popular frase de som el que mengem (“you are what you host” en la seva versió anglesa) esdevé de rellevant transcendència en la actualitat. La investigació de les interrelacions entre la microbiota intestinal i l’envelliment ha demostrat diferències en la microbiota intestinal entre adults joves i adults més vells en diferents estudis realitzats.
L’estudi que us presento avui és el primer estudi que busca trobar les relacions entre la microbiota intestinal i l’aparició de fragilitat en una població de dones que viuen a la comunitat. Es va publicar al primer trimestre del 2016, a la revista Genome medicine de BioMed Central: Signatures of early frailty in the gut microbiota. Jacjson et al. Genome Medicine (2016) 8 :8 DOI 10.1186/s 13073-016-0262-7.
L’estudi té com a objectiu identificar les possibles associacions entre fragilitat precoç i microbiota intestinal en una cohort de dones bessones, que vivien a la comunitat, anomenada TwinsUK. S’intenten detectar associacions entre fragilitat i diversitat i composició de la microbiota intestinal, amb la finalitat d’identificar potencials marcadors diagnòstic i/o dianes terapèutiques per a realitzar posteriors intervencions per reduir l’aparició de fragilitat i el procés de dependència.
Metodològicament la fragilitat va ser mesurada mitjançant l’Índex de Fragilitat de Rockwood. Es van recollir diferents variables tècniques i biològiques tals com dieta, alcohol, tabac i IMC per valorar els possibles efectes confusors i es va realitzar un anàlisi de bessones discordants per  valorar els potencials efectes no genètics. Es van recollir mostres de femta a totes les dones participants i es va analitzar la diversitat alfa (el nombre d’espècies que es detecten en una àrea uniforme) amb el recompte observat de OTU’s (unitats taxonòmiques operacionals) mitjançant els índex de diversitat de Shanon i Simpson. Es va fer servir un model d’efectes mixtes per identificar associacions entre fragilitat y diversitat, OTU’s i taxons. Finalment es va dur a terme una comparació de les seqüències genètiques de la microbiota de la mostra associades a fragilitat amb seqüències de referència de la base de dades del estudi Eldermet (Eldermet Consortium) per veure el grau de concordança de la microbiota intestinal associada a fragilitat d’ambdues mostres.
Es van poder analitzar el rRNA de 165 seqüències genètiques extretes de mostres fecals de 728 dones bessones, amb una edat mitjana de 63 anys (rang edat 42-86) , que tenien un índex de fragilitat mitjà de 0.116 , objectivant-se 103 dones pre-fràgils.
Com a resultats principals es va observar que la fragilitat s'associava negativament amb la diversitat de la microbiota intestinal, es a dir, a major fragilitat menor diversitat de microbiota intestinal.
En l’anàlisi de la composició de la microbiota es va observar que 367 OTU’s tenien associació significativa amb l’índex de fragilitat. De tots ells, 22 van ésser significatius independentment de la diversitat de la microbiota i significativament també en l’anàlisi de les bessones discordants. Les espècies que es van relacionar significativament amb la fragilitat foren Eubacterium dolichum (FDR q = 0,013 Beta = 0,17) i Eggerthella Lenta (FDR q = 0,048 Beta = 0,13), més abundants en individus fràgils, i d’altre banda els Faecalibacterium prausnitzii (FDR q = 0,027 Beta = -0.14) que van ser menys abundant en els individus fràgils. Seixanta associacions OTU’s detectades en la cohort de TwinsUK es van poder replicar en la cohort Eldermet, 5 es relacionaven de manera positiva amb la fragilitat i 55 de forma negativa, la majoria dels grups Clostridiales.
Les conclusions que els autors extreuen del estudi són el fet d’objectivar que la aparició de fragilitat es relaciona significativament amb una reducció de la diversitat de la microbiota intestinal i que sembla que algunes espècies es poden associar tant positivament com negativament amb dita fragilitat. Els autors remarquen, però, que en aquest estudi no poden determinar si la fragilitat és la causa o una conseqüència de la menor diversitat de la microbiota; no obstant això, sí creuen que els canvis observats en la microbiota podrien contribuir, almenys en part, al empitjorament de la salut associats amb la fragilitat

Punts claus del estudi:
• Creixent evidència del paper de la microbiota intestinal com actor principal en la aparició de diferents malalties i el desenvolupament de procés de l’envelliment.
• Confirmació de la importància d’una microbiota intestinal variada per prevenir el desenvolupament de malalties, envelliment i en aquest cas de fragilitat
• Cal aprofundir en l’estudi dels possibles taxons de la microbiota intestinal més implicats en el procés de l’envelliment de cara a poder iniciar i desenvolupar línies terapèutiques futures.

Aquí teniu l’enllaç: : https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-016-0262-7

 

Tags: , , ,