"La Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia juntament amb el CatSalut van iniciar conjuntament el Projecte FemCatalonia amb el principal objectiu de conèixer la situació de les persones grans amb fractura de fèmur a Catalunya. Fruit d'aquesta recerca s'acaba de publicar el monogràfic 'Impacte en la supervivència i despesa associada a la fractura de fèmur en les persones grans a Catalunya' que podeu trobar en l'adreça observatorisalut.gencat.cat/ca/

Aquests tipus d'iniciatives fomenten el coneixement dels problemes de salut de les persones grans de la nostra terra i permeten amb posteriors accions conjutament amb l'Administració poder millorar-les.

Crec fermament que aquest és el camí i la raó fonamental de ser de la nostra societat científica'

Domingo Ruiz Hidalgo
President SCGiG