Els fàrmacs antipsicòtics són utilitzats cada vegada més per al control d'alteracions conductuals disruptives en pacients amb demència; fins i tot són utilitzats en situacions fora de guia i no en poques ocasions.

Coneixem l'associació entre increment de mort i aquest tipus de medicació.

Per tant, ... Estaríem parlant de mala praxi?

A la revista JAMA Psyquiatry ens presenten un article en que es confirma l'increment de risc de mort en ancians amb demència que prenen antipsicòtics; a més de la relació directament proporcional amb les dosis creixents en cas dels antipsicòtics atípics. Destaquen l'haloperidol i la risperidona com aquells fàrmacs que més l'incrementen, observant-se un increment de 3,8% en el risc de mort, NNH (number needed to harm)de 26 pacients i del 3,7%. NNH de 27 pacients, respectivament.

Olanzapina i la quetiapina els seguirien amb un increment del risc de 2,5%, en el cas de l'olanzapina i del 2,0% en el de la quetiapina. Els NNH serien de 40 i de 50 pacients.

Estem davant d'un estudi retrospectiu de casos i controls, sent els '' casos '' pacients als quals se'ls havia prescrit antipsicòtics com l’haloperidol, la risperidona, la quetiapina, l´olanzapina o ac. valpròic o derivats. D'altra banda es comparen pacients que rebien tractament antipsicòtic vs pacients amb tractament antidepressiu. Finalment es valoren els increments de dosi.

Es van incloure més de 90.000 pacients diagnosticats de demència de més de 65 anys d'edat. Es va mesurar el risc de mort en termes absoluts i el NNH.

Arribats a aquest punt em plantejo:

Estarem fent un ús excessiu d'aquests fàrmacs ?, Tenim en compte indicacions, efectes secundaris i interaccions? Fem un correcta anàlisi de la situació que pugui estar generant la conducta disruptiva? Què hi ha de les pautes de maneig no farmacològic entre cuidador i pacient? ...

Us recomano llegir l'article ... reflexionem.

JAMA Psychiatry May 2015 Volume 72, Number 5

Antipsychotics, Other Psychotropics, and the Risk of Death in Patients With Dementia Number Needed to Harm

Donovan T. Maust, MD, MS; Hyungjin Myra Kim, ScD; Lisa S. Seyfried, MD, MS; Claire Chiang, PhD; Janet Kavanagh, MS; Lon S. Schneider,MD, MS; Helen C. Kales, MD

 

Psicotrópicos y riesgo de muerte en Demencia

Los fármacos antipsicóticos son utilizados cada vez más para el control de alteraciones conductuales disruptivas en  pacientes con demencia; incluso son utilizados en situaciones fuera de guía y no en pocas ocasiones.

Conocemos la asociación entre incremento de muerte y este tipo de medicación.

Por lo tanto,… ¿Estaríamos hablando de mala praxis?

En la revista JAMA Psyquiatry nos presentan un artículo en la que se confirma el incremento de riesgo de muerte en ancianos con demencia que toman antipsicóticos; además de la relación directamente proporcional con las dosis crecientes en caso de los antipsicóticos atípicos. Destacan el haloperidol y la risperidona como aquellos fármacos que más la incrementan, observándose un incremento del 3,8% en el Riesgo de muerte, NNH (number needed to harm) de 26 pacientes y del 3,7%, NNH de 27 pacientes, respectivamente.

Olanzapina y quetiapina los seguirían con un incremento del riesgo de 2,5%, en el caso de la olanzapina y del 2,0% en el de la quetiapina. Los NNH serían de 40 y de 50 pacientes.

Estamos ante un estudio retrospectivo de casos y controles, siendo los ‘’casos’’ pacientes a los que se les había prescrito antipsicóticos como haloperidol, risperidona, quetiapina, olanzapina o ac. valproico o derivados. Por otro lado compararon los pacientes que recibían tratamiento antipsicótico vs pacientes con antidepresivos. Por último valoraron los incrementos de dosis.

Se incluyeron más de 90.000 pacientes diagnosticados de demencia de más de 65 años de edad. Se midió el riesgo de muerte en términos absolutos y el NNH.

Llegados a este punto me planteo:

¿Estaremos realizando un uso excesivo de dichos fármacos?, ¿Tenemos en cuenta indicaciones, efectos secundarios e interacciones? ¿Realizamos un correcto análisis de la situación que pueda estar generando la conducta disruptiva? ¿Qué hay de las pautas de manejo no farmacológico entre cuidador y paciente?...

Os recomiendo leer el artículo… reflexionemos.

 

Tags: ,