Continuant amb el tema sobre la formació en geriatria dels professionals sanitaris, en aquesta nova entrada nadalenca del blog presento un estudi publicat a la revista Age and Ageing al Setembre del 2014 sobre la creació d’un programa curricular de formació en geriatria pels estudiants de pregrau de medicina d’Europa.

L’article, European undergraduate curriculum in geriatric medicine developed using an international modified Delphi technique, Age and Ageing 2014; 43:695-702, explica i justifica el desenvolupament d’aquest pla d’estudis degut al creixent envelliment de la població europea, l’escassa formació en geriatria dels estudiants de medicina pre-grau, la falta de consens en els punts claus d’aquesta formació i el petit nombre de paisos amb plans d’estudis nacionales de geriatria. La creació d’aquest pla d’estudis europeu es duu a terme mitjançant la tècnica internacional modificada de Delphi. Els participants convidats són els 49 delegats i/o observadors de la UEMS-GMS des de desembre 2012, dels quals accepten 39, representant 27 països. La metologia, mitjançant la tècnica internacional modificada de Delphi, consta de tres rondes de consulta. El primer pas, realitzat mitjançant un grup d’experts i en base a l’anàlisi de la literatura prèvia , és proposar un pla d’estudi basant-se en els existents de les societats americana, australiana i Nou zelandés de geriatria.  Aquests pla d’estudis pre-delphi, que es remet per e-mail als participants, consta de 12 punts. Al llarg dels mesos següents es duen a terme les rondes Delphi. En les tres rondes realitzades se’ls demana als participants que informin si estan o no d’acord amb els 12 punts curriculars proposats i en cas negatiu que especifiquin el motiu i quins canvis realitzarien al seu parer per millorar el pla d’estudis. Segons les seves respostes el pla d’estudis es va modificant fins completar la proposta curricular definitiva després de tres rondes Delphi. Els aspectes més rellevants d’aquest pla d’estudis europeu són: Respecte i atenció als pacients sense discriminacions per edat, conceptes bàsics sobre procés d’envelliment i la diferent resposta a la malaltia, síndromes geriàtriques (dolor, demència, caigudes, incontinència), situacions mediques comuns en pacients d’edat avançada, principis de la valoració geriàtrica integral, l’eficàcia i seguretat dels medicaments, impacte bio-psico-social de les malalties, aspectes ètic-legals i contínuum assistencial. Tot i els diferents models sanitaris dels 27 països participants, l’acord i el consens en punts com la inclusió dels gegants de la geriatria (deteriorament cognitiu, deteriorament funcional, caigudes i incontinencia) són precoços en el procés de creació del programa curricular, essent més dificultós el consens en les eines a utilitzar en les valoracions funcionals i cognitives , en els aspectes ètic/legals i en el de models atenció sociosanitària. Després de tres rondes Delphi el grup d’experts es capaç de proposar el pla d’estudis definitiu.

Comentari:

Els autors de l’estudi destaquen la homogeneïtat i l’important consens des de el principi dels 27 països participants tot i les diferencies dels seus models d’atenció sanitària i social. Tal és així el consens que punts molt importants com els anomenats gegants de la geriatria són consensuats en la primera ronda Delphi i la resta de punts curriculars ho són en únicament tres rondes Delphi, excepte en el punt d’aspectes d’atenció ètic/socials i en el de models atenció sociosanitària on es proposen punts curriculars regionals diferenciats. També es una avantatge i un punt fort de l’estudi l’ús de la tècnica Delphi, que aporta credibilitat i força al programa curricular consensuat, donat que assegura l’anonimat dels participants, evitant influencies i pressions externes. La creació d’un pla d’estudis europeu en geriatria pot ser un punt de partida útil per que els diferents països europeus puguin realitzar els seus propis, essent inclús, fefaent la proposta de realització d’un programa curricular internacional per part de les diferents societats de geriatria internacionals. Qui s’anima?

Referència:

http://ageing.oxfordjournals.org/content/43/5/695.abstract

 FELIÇ 2015!!! Que el nou any us porti a tots molta felicitat i molta ciència!!

 

Tags: ,